Stawiają na turystykę


JANÓW
W ramach programu Pilotażowego LEADER Plus, dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, realizowany jest projekt Partnerstwo Północnej Jury (PPJ).

PPJ to inicjatywa mieszkańców zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, właścicieli prywatnych firm oraz przedstawicieli samorządu. Chcą działać na rzecz północnej części województwa śląskiego. Partnerstwo objęło obszar terenów powiatu częstochowskiego i myszkowskiego. W dziewięciu gminach: Mstowie, Przyrowie, Olsztynie, Janowie, Lelowie, Poraju, Żarkach, Niegowej i Koziegłowach, działa już grupa partnerska.
Inicjatywa stawia na rozwój turystyki oraz wspólną promocję gmin. Jej celem jest stworzenie warunków do wzrostu przedsiębiorczości, drobnej wytwórczości czy usług. Zrównoważony rozwój odbywać się będzie poprzez promocję zrzeszonych gmin w Internecie, wydawnictwach, mediach. Partnerstwo posiada logo. W pierwszych dniach września w każdej gminie zorganizowano spotkania informacyjne dotyczące idei programu. W rezultacie. 22. września odbyła się w Żarkach konferencja założycielska PPJ. Obecnie trwają przygotowania do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to dokument niezbędny do aplikacji II schematu programu LEADER+. Niedawno utworzono 27-osobowy zespół uczestniczący w spotkaniach warsztatowych. Pierwszy warsztat odbył się we Mstowie. Kolejne zaplanowano w Przyrowie, Wysokiej Lelowskiej, Koziegłowach i Niegowie.
Do tej pory działania promujące północną część województwa śląskiego były rozproszone.
Teraz je skomasowano i efekty będą widoczne w niedługim czasie.
Wszyscy zainteresowani rozwojem swoich gmin proszeni są o kontakt z koordynatorami projektu: Ireneuszem Bartkowiakiem i Rafałem Strzelczykiem, tel. 3661609, e-mail gci@janow.pl

ANNA WOJTYSIAK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *