Słownik historyczno-geograficzny ziemi częstochowskiej


Wojsławice, wieś w gminie Koziegłowy, w powiecie myszkowskim. Wymieniona po raz pierwszy jako Woyslawycze w spisie miejscowości dekanatu bytomskiego (1439).

Według Jana Długosza, dziedzicem wówczas był Jan Koziegłowski, a z łanów kmiecych pobierano dziesięcinę snopową i konopną. W 1495 r. staw wojsławicki został przekazany kościołowi w Koziegłowach, a w 1519 r. wieś z dobrami koziegłowskimi została spieniężona biskupowi krakowskiemu Janowi Konarskiemu. Według lustracji z 1789 r. w Wojsławicach był folwark z jednym domem i 221 morgami ziemi. Wieś miała 20 domów i 82 mieszkańców. “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…” podał, że w 1827 r. w Wojsławicach było 39 domów, 254 mieszkańców oraz 770 mórg ziemi, należącej do dóbr rządowych.
W okresie I wojny światowej działała tu organizacja “Strzelec”, utworzona przez Jana Pietrusińskiego. W latach międzywojennych funkcjonowała tu dwuklasowa szkoła powszechna. W czasie II wojny światowej (jak podaje J. Wiśniewska w “Dziejach miasta i gminy Koziegłowy”) za napad na niemieckiego sołtysa żandarmi zastrzelili 3 mieszkańców wsi: St. Cubrę, R. Czerwika i J. Górę. Niemcy zamknęli również szkołę, którą po wyzwoleniu reaktywowała M. Gorzelak. W 1949 r. wzniesiono budynek szkolny, a stopień organizacyjny szkoły w 1959 r. podniesiono do klasy VI-ej. W 1996 r. wieś liczyła 443 mieszkańców (w tym 227 kobiet) gospodarujących na 541 ha ziemi.
W Wojsławicach działa 6-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa. Wieś należy do parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Koziegłowach (2 km).

BOGDAN SNOCH

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *