SŁOWACKI – NAUKA I ROZWÓJ


“Słowacki” jest najstarszą z istniejących obecnie szkół średnich w Częstochowie – powstał jako gimnazjum w 1907 roku, a nazwę obecną nosi od 1954 roku. W czasie II wojny światowej jego nauczyciele, jako pierwsi w mieście zorganizowali tajne nauczanie.
Liceum znajduje się w centrum Częstochowy, w pobliżu skrzyżowania Alei NMP z aleją Kościuszki, a jego siedzibą jest piękny, zabytkowy budynek. Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest Lidia Jończyk, funkcję zastępcy sprawuje Agnieszka Maślikowska. Szkoła oferuje klasy z następującymi przedmiotami wiodącymi, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym:

“Słowacki” jest najstarszą z istniejących obecnie szkół średnich w Częstochowie – powstał jako gimnazjum w 1907 roku, a nazwę obecną nosi od 1954 roku. W czasie II wojny światowej jego nauczyciele, jako pierwsi w mieście zorganizowali tajne nauczanie.
Liceum znajduje się w centrum Częstochowy, w pobliżu skrzyżowania Alei NMP z aleją Kościuszki, a jego siedzibą jest piękny, zabytkowy budynek. Od 1999 roku dyrektorem szkoły jest Lidia Jończyk, funkcję zastępcy sprawuje Agnieszka Maślikowska. Szkoła oferuje klasy z następującymi przedmiotami wiodącymi, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym:
– język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna
– historia, WOS
– język angielski, język niemiecki /język rosyjski
– język niemiecki, język angielski /język rosyjski
– biologia, chemia, język łaciński i kultura antyczna
– matematyka, informatyka.
Przy rekrutacji, obligatoryjnie dla wszystkich klas, uwzględniane są oceny z następujących przedmiotów: język polski, język obcy oraz 3 przedmioty do wyboru przez ucznia (spośród matematyki, chemii, biologii, historii, geografii, fizyki, drugiego języka obcego, informatyki i WOS-u).
W szkole aktywnie działają koła: językowe, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, ekologiczne, matematyczne, informatyczne, historyczne, dziennikarskie i plastyczne oraz Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt. Bardzo prężnie działa koło teatralne, prowadzone przez aktora Teatru im. Adama Mickiewicza Marka Ślosarskiego. Na scenie z kurtyną – w szkolnej auli, jak w teatrze – odbywają się cotygodniowe próby. Mają tu też miejsce inne imprezy, organizowane przez samorząd lub nauczycieli – sesje naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, i obowiązkowo, raz w miesiącu – dyskoteki.
Uczniowie Liceum Słowackiego chętnie biorą udział w konkursach i innych formach współzawodnictwa. Jak przystało na szkołę o tradycjach humanistycznych, największe sukcesy odnoszą w olimpiadach historycznych, filozoficznych, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, łaciny i geografii.
Bardzo aktywnie działa Samorząd Szkolny i jego sekcje: Kulturalna, Gospodarcza, Praw Ucznia; koordynują wiele akcji charytatywnych i organizują zawody sportowe. Reprezentacja szkoły bierze udział we wszystkich lokalnych rozgrywkach, a największe sukcesy odnosi w strzelectwie i siatkówce. Uczniowie korzystają też z nowoczesnej siłowni, wyposażonej w standardowy sprzęt do wszystkich rodzajów ćwiczeń.
Szkoła wydaje jedną z najlepszych gazet szkolnych w naszym mieście /nakład 200 egzemplarzy/. Miesięcznik “Słowak”, bo o nim mowa, posiada dział informacyjny, sportowy, kulturalny, literacki oraz obszerny magazyn. W Liceum działa także radiowęzeł szkolny, który nadaje różnego rodzaju audycje, komunikaty i ogłoszenia.
Liceum uczestniczy w międzynarodowyn programie wymian młodzieżowych, które są doskonałą okazją praktycznego wykorzystania znajomości języków obcych.
Partnerskie stosunki między uczniami i nauczycielami sprawiają, że młodzież czuje się tutaj jak w domu. Trzynastego każdego miesiąca szkoła wygląda bardzo kolorowo. To dzień jaskrawych, przeważnie czerwonych ciuchów. Uczniowie korzystają też z przywileju losowania szczęśliwych numerków, zwalniających w dany dzień z odpowiedzi ustnych i kartkówek. W czasie dużej przerwy swoje drzwi otwiera gościnna stołówka, częstując wszystkich herbatą, kawą i mlekiem. W szkole nie ma zjawiska fali, czy tzw. “kocenia”.
Atutem “Słowackiego” jest koedukacyjny internat, z wygodnymi pokojami, domową kuchnią, z własną świetlicą i biblioteką, i wspaniałą rodzinną atmosferą.
Częstochowskie Liceum im. Juliusza Słowackiego szczyci się niepospolitymi absolwentami. Wśród wielu znanych uczyli się tu: Halina Poświatowska – poetka, Kalina Jędrusik – aktorka, Olga Lipińska – reżyser telewizyny oraz Olek Klepacz – lider Formacji Nieżywych Schabuff. Szkoła jest członkiem stowarzyszenia skupiającego licea noszące imię Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku, w Częstochowie odbył się trzydniowy “Zlot Słowaków”, na który przyjechało 20 delegacji z kraju i zagranicy.

JOANNA BAR

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *