NADZIEJA CZY STRACH?


Ewangeliarz – KS. GRZEGORZ UŁAMEK

Kościół, nie tylko przez niewierzących, lecz nawet przez samych członków wspólnoty, jest traktowany jak miejsce, gdzie wzbudza się strach, lęk, bojaźń. To ponoć chrześcijaństwo pozbawia ludzi radości życia, odrywa od doczesności (czytaj: “normalności”), “ukazując jako cel ludzkiej egzystencji niepewną perspektywę życia wiecznego w niebie” (Ireneusz S. Ledwoń OFM, Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1997). Współczesny styl życia lansowany przez Zachód i Amerykę preferuje skrajny pragmatyzm, konsumpcjonizm, hedonizm, relatywizm moralny, wobec których Kościół, stojący na straży prawd niezmiennych, jawi się jako getto zacofania, ciemnoty i konserwatyzmu. Niestety – i tu nie bez racji – Kościół bywa postrzegany jako wspólnota ludzi smutnych, mało aktywnych, wystraszonych świata, obojętnych i przesadnie przerażonych złem innych. Oczywiście, jest to skrajne i tylko pseudosocjologiczne spojrzenie na chrześcijan. Często za takimi tezami kryją się osoby o światopoglądzie ateistyczno-liberalno-lewicującym. Całości tego typu poglądów dość rytmicznie wtórują mass-media posiłkując się manipulacjami i uogólnieniami.
Prawda o zmartwychwstaniu, choć budziła strach i lęk – po ludzku była nie do pojęcia – niesie nadzieję. W opisach zmartwychwstania widzimy uczniów, kobiety i apostołów, którym jednocześnie towarzyszyła bojaźń i radość. Tak będzie i u nas. Prawdy wiary nie są twierdzeniami fizyki, dlatego weryfikacja zbawienia nie podlega obliczeniom arytmetycznym. To byłoby za proste. Środowiska liberalne ze swym hedonizmem i ograniczoną koncepcją antropologiczną nie potrafią rozwiązać problemu śmierci, przemijania, sensu życia. Kościół jest wspólnotą ludzi posiadających nadzieję, której nie ma świat. Ucieszmy się tym w te Święta Wielkanocne. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy grupką skłóconych nieszczęśników. “Wy się nie bójcie! Bowiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”.

KS. GRZEGORZ UŁAMEK

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *