Rodzina Bronisława Klimczaka ,,Sokoła” – dziękuje


Pożegnanie Rodziny Bronisława Klimczaka ,,Sokoła”, wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych szczątków bohaterskiego żołnierza, odnalezionych po blisko 70 latach od chwili jego rozstrzelania przez Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej.

 
 
Tekst w kościele w Rędzinach, 12 grudnia 2019 roku, odczytała Justyna Klimczak, mieszkanka gminy Mstów.
 
„O Boże skrusz ten miecz co siecze nasz kraj… Do wolnej Polski nam powrócić daj…”
 
Dziś u Twojej trumny staje rodzina i ta wspaniała polska młodzież, która z błota podniosła hasło: „Bóg, Honor i Ojczyzna”, która dzisiaj na ulicach woła: „Cześć i chwała Bohaterom!”. Sokole, patrz na nas z nieba. Ty, którego pohańbiono, opluto, zabito, wrzucono w doły śmierci, o którym wszyscy mieliśmy na zawsze zapomnieć. Patrz, dzisiaj u Twojej trumny, gdzie z pietyzmem i pieczołowitością pozbierane zostały najdrobniejsze kosteczki, stoją wojsko, harcerze, poczty sztandarowe, przedstawiciele parlamentu i samorządów oraz mieszkańcy rodzinnych Rędzin i okolicznych miejscowości.
Rzeczpospolita u Twojej trumny woła: „Pamiętam i zawsze będę pamiętać”. Twego ducha było trzeba, by Ojczyznę oswobodzić, wyzwolić z więzów nieprawości, zła, kłamstwa, poddaństwa i zaprzaństwa. By pozbyć się fałszywych bohaterów.
W imieniu rodziny chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez dziesiątki lat walczyli o dobre imię „Sokoła”. Wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu zaangażowali się w odkłamywanie tej bardzo krzywdzącej historii, bo to właśnie dzięki wysiłkom tych osób, po 69. latach możemy uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.
W tym miejscu należy wspomnieć o osobach, które w sposób szczególny przyczyniły się do tego, że dziś o Ś.P. Bronisławie Klimczaku można mówić jak o bohaterze. Są to:
– Ś.P. Pani Alicja Szalaty
– prof. Krzysztof Szwagrzyk
– Ś.P. Pani Genowefa Zielińska
– Pani Magdalena Dźwigał
– Pani Jolanta Rudnik
Śpij Sokole w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie…
 
Żegnamy Ciebie Sokole
– Rodzina
 
Swoje podziękowania przekazał także siostrzeniec Bronisława Klimczaka – Grzegorz Osyra. Grzegorz jako jedyny z rodziny znał wujka jako ponad trzyletni chłopiec. Kiedy Bronek ukrył się na strychu domu rodzinnego przed funkcjonariuszami UB, zapytany przez jednego z nich czy wujek jest na strychu powiedział “nie ” chociaż wiedział,że on tam jest. ” Pamiętaj, dziecko nie kłamie” – powiedział jeden do drugiego i odstąpili od przeszukania strychu. Rodzina wycofała Grzegorza od wygłoszenia podziękowań.
:
 
W imieniu rodziny Bronisława Klimczaka „Sokoła” serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom uroczystości i tym, którzy myślami byli tutaj z nami.
Panu Senatorowi Ryszardowi Majerowi za osobiste zaangażowanie
 
Panu Posłowi Szymonowi Giżyńskiemu za pamięć
 
Z-cy Prezydentowa Miasta Częstochowy dr Ryszardowi Stefaniakowi z asystą straży miejskiej
 
Przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Wójtom i reprezentantom gmin ościennych i zaprzyjaźnionych
 
Księdzu Proboszczowi Pawłowi Kłosowi i księdzu kapelanowi garnizonu Lubliniec kapitanowi Przemysławowi Turowi i pozostałym księżom celebransom
 
Dziękujemy pracownikom IPN-u Oddział Katowice za przeważający
współudział w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości
 
Dziękujemy żołnierzom z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu z ich dowódcą majorem Tomaszem Pokojskim
 
Orkiestrze wojskowej sił powietrznych z Bytomia Garnizonu
Warszawa z kapelmistrzem kapitanem Krystianem Siwkiem
 
Kwartetowi chóru Pochodnia z Kierownikiem Jarosławem Łyczbą
 
Dziękujemy mediom
 
Dziękujemy pocztom sztandarowym organizacji kombatanckich i organizacji pozarządowych, pocztom straży pożarnych oraz szkół .
 
Dziękujemy za udział młodzieży, mieszkańcom Rędzin i wszystkim, którzy udział w tym szczególnym pochówku uznali za swój patriotyczny obowiązek.
 
Szczególnego rodzaju podziękowania kierujemy pod adresem pracowników IPN-u w Szczecinie a zwłaszcza Pani Magdalenie Dźwigał i w Kielcach, którzy wykonali żmudną, wieloletnią pracę aby nam przybliżyć postać i odnaleźć „Sokoła” oraz
Zakładowi Medycyny Sądowej we Wrocławiu za jego identyfikację.
 
Za piękną i wzruszająca audycję radiową poświęconą „Sokołowi” Pani Redaktor Jolancie Rudnik z Radia Koszalin.
Wielki szacunek i podziękowanie za wskazanie lokalizacji ukrytego miejsca zakopania Jego zwłok 2 bezinteresownym grupom z Kielc:
 
Rekonstrukcji Historycznych im. por. Stanisława Grabdy „Bem”
z Prezesem Wojciechem Zapałą
Stowarzyszeniu „Kieleccy Patrioci” z Prezesem Karolem Michalskim Karol Michalski,Andrzej Norbert Chrabąszcz. Kamil Szkuta Grzegorz Harasimowicz Wojciech Konrad Matejczuk
Dziękujemy Zakładowi Pogrzebowemu „Anubis „ z Wrocławia za wielką kulturę współpracy i wysokie zaangażowanie.
Na zakończenie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Rędziny Pawłowi Militowskiemu i pracownikom gminy zaangażowanym w dzisiejszą uroczystość.
 
Ostatnie podziękowanie ma szczególny charakter.
Jako rodzina z wdzięcznością zapamiętamy tych sąsiadów, ludzi znajomych i nieznajomych, którzy pomagali naszym rodzicom i dziadkom w okresie prześladowań i represji po aresztowaniu Bronka, zarówno w okresie okupacji, jak również i przede wszystkim w okresie po Jego osądzeniu i egzekucji na nim.
Wtedy, wymagało to ogromnej szlachetności i odwagi!!!
 
 
 
 
 
www.gazetacz.com.pl
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *