Gratulacje dla nowych doktorów UJD


“W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się wręczenie stopnia doktora habilitowanego i stopni doktorów (11 grudnia 2019 roku).

 

– Uczelnia wyższa jest miejscem kształcenia i prowadzenia badań naukowych, a także ostają kultury i tradycji. Promocja doktorów i doktorów habilitowanych jest jedną z ważniejszych tradycji akademickich. Podkreślamy w ten sposób uroczyście, jak istotnym wydarzeniem w karierze zawodowej i w całym życiu badaczy i naukowców jest uzyskanie stopnia naukowego. Dzisiaj następuje dzień, który wieńczy wieloletnią pracę promowanych doktorów i doktorów habilitowanych – zwróciła się do zgromadzonych JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. – Mam nadzieję, że i dalszą pracą będziecie Państwo udowadniać, jakie wartości niesie ze sobą nauka i jak mocno praca badacza i poszukiwanie prawdy w badaniach naukowych przekładają się na sukcesy i dobro nas wszystkich. Życzę, aby nadane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie stopnie naukowe były dla Państwa powodem nieustającego poczucia sukcesu i radości a dla społeczności naszej Alma Mater podstawą do dumy ze swoich wychowanków.

Do gratulacji złożonym pani doktor habilitowanej i nowym doktorom przez środowisko akademickie dołączyli bliscy i przyjaciele naukowców. Oto lista osób, którym wręczono dyplom doktora habilitowanego lub doktora.

– Na mocy uchwały Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego z dnia 13 lutego 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w minionym roku akademickim otrzymała Barbara Kowalska na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: W poszukiwaniu symboliki długoszowskich „Roczników…”.

Na mocy uchwał Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego stopnie naukowe doktora w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 otrzymało 10 doktorów, w tym 7 w dyscyplinie historia, a 3 w dyscyplinie literaturoznawstwo:

1. Magdalena Gabriela Sitek, która przedstawiła rozprawę doktorską Kształtowanie myśli pediatrycznej i opiekuńczej w piśmiennictwie polskim od początku XIX wieku do lat 60-tych XIX wieku, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Srogosza;

2. Przemysław Michał Gorzałka, który przedstawił rozprawę doktorską Sprawy wojskowe w pracach komisji rządzącej (1807), przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Srogosza;

3. Anna Barbara Janek, która przedstawiła rozprawę doktorską Kerygmat apostolski [w] twórczości literackiej Pawła Huellego. Próba odczytania midraszowego, przygotowaną pod kierunkiemprof. dra hab. Adama Regiewicza;

4. Marzena Marianna forma, która przedstawiła rozprawę doktorską Poetyka codzienności w powieściach Ewy Ostrowskiej, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Hurnik;

5. Sławomir Maksymilian Błałt, który przedstawił rozprawę doktorską Franciszek Wielgut – kariera wojskowa w latach 1914-1945, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Roberta Majznera, prof. UJD;

6. Małgorzata Łącka-Małecka, która przedstawiła rozprawę doktorską Chrzest Litwy w historiografii polskiej, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Cetwińskiego;

7. Monika Wnuczek, która przedstawiła rozprawę doktorską Rozpracowanie obiektowe o kryptonimie „targowica” prowadzone przez wojewódzki urząd bezpieczeństwa publicznego na terenie górnego śląska, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Dubickiego;

8. Łukasz Cholewiński, który przedstawił rozprawę doktorską Dywizja wielkopolska w latach 1775-1794, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Macieja Trąbskiego, prof. UJD;

9. Joanna Macherzyńska, która przedstawiła rozprawę doktorską Teatr dramatyczny w Częstochowie w latach 1949-1988. dyrekcje autorskie i ich działalność repertuarowo-artystyczna, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej;

10.Ludwika Majewska, która przedstawiła rozprawę doktorską Wanda Grabowska (1883-1957). pedagog, działaczka społeczna i niepodległościowa, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Dubickiego.

Na mocy uchwał Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego stopnie naukowe doktora w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 w dyscyplinie fizyka otrzymali:

1. Magdalena Biernacka, która przedstawiła rozprawę doktorską Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego, pod kierunkiem dra hab. Arkadiusza Mandowskiego, prof. UJD;

2. Renata Majgier, która przedstawiła rozprawę doktorską Radiacyjnie indukowana luminescencja długożyciowa chlorku potasu, przygotowaną także pod kierunkiem dra hab. Arkadiusza Mandowskiego, prof. UJD i promotora pomocniczego dr hab. Ewy Mandowskiej, prof. UJD;

3. Łukasz Herok, który przedstawił rozprawę doktorską Stan nadprzewodzący w związkach o strukturze antyperowskitu, pod kierunkiem promotora dra hab. Radosława Szczęśniaka, prof. UJD i promotora pomocniczego dra inż. Artura Piotra Durajskiego”.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *