Razem zdziałamy więcej


Częstochowskie Stowarzyszenie „SOS-WZW” przystąpiło do ogólnopolskiej Koalicji Hepatologicznej

Pięć organizacji skupiających osoby doświadczone wirusowymi chorobami wątroby utworzyło Koalicję Hepatologiczną. Cel: skutecznie walczyć o poprawę dostępu do nowoczesnych terapii i poszanowanie praw pacjenta.

Porozumienie o współpracy podpisano 13 maja 2012 r. w Częstochowie, podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby na Jasnej Górze. Nowo powstałą Koalicję Hepatologiczną tworzą: Fundacja „Gwiazda Nadziei” z Katowic, Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby „Transplantacja OK.!” z Warszawy, Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom „Liver” z Krakowa, Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym „SOS WZW” z Częstochowy i Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie” z Warszawy.
W pierwszej kolejności Koalicja będzie zabiegać o zmianę sytuacji pacjentów zakażonych HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C). – Razem zdziałamy więcej, a stawiamy sobie za cel poprawę wyników leczenia chorych z HCV i HBV, zwiększenie wykrywalności zakaźnych chorób wątroby oraz wydłużenie czasu przeżycia chorych w Polsce, dzięki wdrożeniu najnowszych standardów diagnostyki i leczenia – mówi Jan Maślankiewicz, prezes SOS-WZW w Częstochowie. Dodatkowo, Koalicja będzie dążyć do rozwiązania kluczowej sprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego naszego kraju jaką jest zwiększenie wykrywalności osób zakażonych HCV. Koalicja zamierza także aktywnie współuczestniczyć w kreowaniu polityki zdrowotnej w Polsce w zakresie diagnostyki i leczenia wirusowych chorób wątroby oraz reprezentować interesy pacjentów w kontaktach z instytucjami publicznymi. Chce połączenia sił i kapitału intelektualnego różnych grup i środowisk na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych HCV. Jest otwarta na współpracę z innych organizacjami i instytucjami. – Do stanowczych działań skłaniają nas dane statystyczne, które wskazują, iż z ponad 730 tysięcy Polaków zakażonych wzw typu C, aż 95 procent nie jest tego świadoma i nieświadomie może zarażać innych, w tym przede wszystkich swoich najbliższych – zauważa Jan Maślankiewicz.
Koalicja Realizację założeń widzi poprzez utworzenie i wprowadzenie rozwiązań systemowych takich jak Narodowy Program Zapobiegania i Zwalczania HCV na wzór programów obowiązujących w innych obszarach terapeutycznych. W tej sprawie zwróciła się z pismami do ministra zdrowia, do przewodniczącego polskiej grupy ekspertów HCV. Natomiast o patronat poprosiła prezydentową Annę Komorowską. 28 lipca członkowie chcieliby przedstawić Pierwszej Damie najpilniejsze sprawy związane z zagrożeniem epidemiologicznym na tle HCV i HBV , by uzyskać pomoc i wsparcie przy wprowadzeniu powszechnych badań przesiewowych w kierunku wykrycia tych wirusów. – W Polsce rocznie wirusem HCV zakaża się około 2,5 tysiąca osób. HCV to tak zwana „cicha epidemia”, gdyż objawy da się zauważyć jedynie wśród niewielu zakażonych, gdyż są mało charakterystyczne. To osłabienie, złe samopoczucie, nudności, wymioty, kłopoty z koncentracją, bóle stawów, a także objawy grypy. W Polsce wrasta też liczba zakażonych wirusem żółtaczki typu B. Szacuje się, że na tę chorobę zapadła 1-1,5 procent społeczeństwa, czyli od 380-500 tysięcy osób. Choroby te prowadzą do marskości wątroby i raka wątroby, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zakażenia wirusami HCV i HBV – mówi Jan Maślankiewicz.
Warto podkreślić, że SOS-WZW z Częstochowy, które jest pomysłodawcą Ogólnopolskich Zjazdów Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby od lat pracuje na rzecz upowszechniania zagrożeń jakie niesie wirus HBV i HCV oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Od dwóch lat, przy współpracy Urzędu Miasta Częstochowy przeprowadza wśród częstochowian badania na wykrycie wirusa HCV i HBV. Wykonano ich trzysta i wykryto pięć przypadków choroby. We wrześniu odbędzie się kolejna akcja.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *