Młodzi dziennikarze ekolodzy nagrodzeni


15 czerwca w gościnnych progach Gimnazjum nr 5 w Częstochowie rozdano nagrody 11. edycji konkursu regionalnego na Szkolną Gazetkę Ekologiczną, przygotowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Częstochowie, „Gazetę Częstochowską” i Gimnazjum nr 5. Główne nagrody ufundował Prezydent Miasta Częstochowy. Uroczystość urozmaiciło przedstawienie szkolnego koła teatralnego ,,Dlaczego Słowacki wielkim poetą był?”

15 czerwca w gościnnych progach Gimnazjum nr 5 w Częstochowie rozdano nagrody 11. edycji konkursu regionalnego na Szkolną Gazetkę Ekologiczną, przygotowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Częstochowie, „Gazetę Częstochowską” i Gimnazjum nr 5. Główne nagrody ufundował Prezydent Miasta Częstochowy. Uroczystość urozmaiciło przedstawienie szkolnego koła teatralnego ,,Dlaczego Słowacki wielkim poetą był?”

Gospodyni spotkania dyrektor szkoły Agnieszka Lewicka przywitała gości – naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy Roberta Magdziarza i pracowników Wydziału, redaktor naczelną „Gazety Częstochowskiej” Urszulę Giżyńską, prezesa Ligi Ochrony Przyrody Janusza Rapalskiego, członka LOP Stanisławę Gruszczyńską oraz laureatów konkursu i uczniów gimnazjum.
Pomysłodawcą konkursu była „Gazeta Częstochowska”. – Tematyka ochrony przyrody jest jedną z głównych misji naszego wydawnictwa. Chcąc upowszechnić konieczność dbania o środowisko podjęliśmy akcję konkursu, zapraszając do współpracy Ligę Ochrony Przyrody– mówi Urszula Giżyńska. – Cieszy nas, że odbiór propozycji jest coraz większy. W obecnej edycji otrzymaliśmy siedemnaście prac ze szkół częstochowskich i regionu. Większość przygotowano profesjonalnie, w dużym wymiarze skupiając się na kwestiach ochrony przyrody – dodaje prezes Janusz Rapalski.
Laureatka konkursu Zofia Repelewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Częstochowie umiejętności dziennikarskie zdobywa od dwóch lat, pracując jako redaktor naczelny szkolnej gazety „ABC Jedynki”. – Artykuły, głównie o życiu szkoły, piszę do każdego numeru naszej gazetki. Ponieważ kocham przyrodę gros moich tekstów dotyczy właśnie problematyki ekologicznej – mówi Zofia.
Podobnie pracują jej starsi koledzy Przemysław Janus, Radosław Sypuła oraz Łukasz Szczepański z Liceum imienia Jarosława Dąbrowskiego, laureaci w kategorii ponadgimnazjalnej. – W naszej gazecie poruszamy tematy szkolne. Przeprowadzamy wywiady z uczniami, nauczycielami i osobami związanymi z naszą placówką. Cieszymy się, że dostrzeżono naszą pracę – mówią chłopcy.
Słodkie podsumowanie spotkania zapewniły uczennice klasy II b Gimnazjum nr 5, związane z projektem „Czy wiesz, co jesz”. Pod czujnym okiem pedagog Anny Rybiałek przygotowały poczęstunek w artystycznym wręcz wydaniu. Na stole znalazły się ich własne wypieki, owoce oraz wypieki(słodkości) z piekarni „Majami”
Zostały one przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wspaniałe nagrody: aparaty fotograficzne i mp4 ufundował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pozostałe: LOP, WFOŚiGW oraz „Gazeta Częstochowska”.
KB&RED

O refleksje na temat inicjatywy poprosiliśmy naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Roberta Magdziarza:
Jak ocenia Pan przedsięwzięcia medialne, podejmujące tematy ekologiczne?
– Jest to jeden z głównych sposobów dotarcia do młodzieży, a zarazem łączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie pisząc reportaże, wywiady praktycznie stykają się z problematyką ochrony przyrody i poznają jej newralgiczne aspekty. Bezpośrednie uczestnictwo w promocji wartości przyrody sprawia, że wiedza zostaje w ich umysłach na długo, co daje szansę rozwoju.

Jak Pan uważa, co takie inicjatywy mogą wnieść w życie miasta?
– Zadaniem naszego Wydziału jest promowanie ekologii, a popularyzowanie jej wśród dzieci i młodzieży jest najbardziej owocne, zgodnie z przysłowiem: ,,czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci”. Dlatego, by kształtować świadome społeczeństwo staramy się w szczególny sposób przedstawiać prawidłowe zachowania ekologiczne, sposoby dbania o przyrodę oraz pokazywać jak odpowiednio gospodarować odpadami. Pragniemy rozbudzać wrażliwość młodych ludzi na te aspekty i wspierać rodziców i nauczycieli w proekologicznym wychowaniu młodego pokolenia.

O jakich inicjatywach pozaszkolnych, propagowanych w Częstochowie, mógłby Pan opowiedzieć?
– Mamy skromny budżet, nie mamy możliwości inwestowania w bardzo kosztowne projekty. Mimo to staramy się organizować wśród grona naszych beneficjentów różne konkursy i prelekcje, które powinny zaowocować dobrymi postawami w przyszłości. Marzy się nam realizacja i innych przedsięwzięć, np. wystawy, pokazy, ale nie chcemy konkurować z działem kultury i powielać ich działań. Co więcej tego typu inicjatywy wymagają sponsorów, których – nie ukrywajmy – w Częstochowie brakuje.

A jak wygląda współpraca na tej płaszczyźnie z innymi większymi miastami?
– Jesteśmy w kontakcie z takimi miastami jak: Katowice, Poznań, Wrocław. Obserwujemy ich działalność w tym zakresie.

Jak ocenia Pan efekty działań edukacyjnych realizowanych przez Wydział?
–Dopiero od 2 lat docieramy do dzieci i młodzieży z konkursami. To zbyt krótki czas, by oceniać efekty. Wcześniej edukację prowadzono poprzez wydawanie książek, które pochłaniało duże środki finansowe i nie zawsze przynosiło oczekiwany efekt.

Rozmawiała Karolina Borowiecka

Wyniki na www.gazetacz.com.pl
:
Szkoły Podstawowe – 5 numerów
Gimnazja – 8 numerów
Licea – 4 numery
Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Urszula Giżyńska – redaktor „Gazety Częstochowskiej”
Członkowie:
Władysława Tkaczyk – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie
Janusz Rapalski – prezes ZO LOP w Częstochowie
Stanisława Gruszczyńska – członek zarządu ZO LOP w Częstochowie
przeanalizowała i oceniła nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoły Podstawowe:
– I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie – „ABC Jedynki” – redakcja Zofia Repelewicz – Opiekun p. Bogusława Grzywińska
Jury przyznało tylko I miejsce, ponieważ pozostała część gazet nie spełniała wymogów regulaminu konkursu.

Gimnazja:
– I miejsce – Gimnazjum nr 20 im. A. Fredry w Częstochowie – „EKO” – redakcja – Kamil Sobczyk Opiekun: p. Jolanta Nowak
– I miejsce – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie – „Piątka” – redakcja – Opiekun: p. Alina Grabna
– II miejsce – Gimnazjum nr 18 im. K. Wielkiego w Częstochowie – „Eko młodzi” redakcja – Opiekun: p. Ewa Skwara
– III miejsce – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne „EKO PAPER” – redakcja opiekun: p. Anita Zientara, p. Małgorzata Wójcik
– wyróżnienie – Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie – „EKO Herberciaki” opiekun: p. Małgorzata Marciniak
– wyróżnienie – Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków „Bliżej Natury” – redakcja Klaudia Szafrańska, Małgorzata Miszczak opiekun: p. Jolanta Krzypkowska
– wyróżnienie – Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne – „EKO ŻYCIE” redakcja: Karolina Grzybowska, Karolina Malicka – opiekun: p. Anita Zientara, p. Małgorzata Wójcik
– wyróżnienie – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku „OKO NA EKO” redakcja – opiekun: p. I. Śledziony, A. Kukuła, R. Zych

Szkoły Ponadgimnazjalne:
– I miejsce – Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie – „Eko modni” – redakcja: Joanna Kasprzyk – Opiekun p. Beata Pusz
– II miejsce – VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie –
„Eko – Plotka” – redakcja Opiekun: p. Barbara Bielinska, p. Małgorzata Witek
W tej kategorii wpłynęły cztery numery, lecz ze względów formalnych nagrodzono tylko dwie szkoły.

Nagrody indywidualne w kategorii „Najlepsze pióro dziennikarskie” otrzymali:
– Barbara Grzywińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie za artykuł „W pogoni za motylem”
– Dominika Haładyj – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie za artykuł „Dziadek Tadeusz – radiowiec”
– Kalina Zych – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie za artykuł „Willa Generała”
– Agnieszka Dróżdż – Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Częstochowie za artykuł „Przyroda wokół Reymonta”

Nagrody zostaną wręczone w dniu 15.06.2012 r. w Gimnazjum nr 5 im. M. Reja przy ul. Worcella 20/22.

Nagrody rzeczowe i pozycje książkowe zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, ZO LOP w Częstochowie, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” oraz Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie.

KB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *