BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


„ZMIANA ROLI – kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym” to unijny projekt szkoleniowy, który ma na celu ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej 110 rolnikom i ich domownikom poprzez wyposażenie ich w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Jakie szkolenia?
W ramach projektu 70 osób zostanie objętych blokiem szkoleniowym pn. Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego, a 40 kolejnych blokiem szkoleniowym pn. Wykwalifikowany operator koparko-ładowarki.
Uczestnicy i uczestniczki pierwszego bloku szkoleniowego odbędą m.in. kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs z języka angielskiego. Uzupełnieniem szkolenia będą moduły branżowe mające na celu przybliżenie aspektów bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonywania zawodu kierowcy.
W ramach drugiego bloku jego uczestnicy i uczestniczki wezmą udział m.in. w kursie koparko-ładowarki, kursie z języka angielskiego oraz szkoleniach z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodatkowo dla wszystkich osób przewidziane jest indywidualne doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie osoba posiadająca statut rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika, zamieszkującego w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.

Kiedy?
Projekt realizowany jest przez Bieruńską Fundację Inicjatyw Gospodarczych w okresie 1 marca 2012 – 31 maja 2013r. Szkolenia rozpoczną się już w lipcu 2012r., rekrutacja trwa do 13 lipca – zostały ostatnie wolne miejsca.

Gdzie?
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu, tj. w Domu Rzemiosła w Myszkowie (ul. Kościuszki 97) w godzinach 9.00-15.00, pod numerem telefonu 34/ 344-80-03 lub na stronie internetowej www.zmianaroli.com.pl

Serdecznie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Projekt odpowiada na potrzeby uczestników i uczestniczek z uwzględnieniem ich możliwości czasowych i mobilnych poprzez zapewnienie elastycznego podejścia do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa projektu: zmianaroli@bfig.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *