Przychodnia lekarska od lat stara się o parking dla pacjentów. Bezskutecznie


Z wielkim problem od lat borykają się pacjenci Przychodni Lekarskiej przy ul. Rocha 250 w Częstochowie. Lecznica, mimo usilnych starań dyrekcji Urzędzie Miasta, jak dotąd nie posiada ani parkingu, ani swobodnego podjazdu pod wejście. Szczególnie jest to dokuczliwe dla rodziców przyjeżdżających do lekarza ze swoimi małymi dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych.

Ten mur trudności wzmacnia całkowite odgrodzenie obiektu. Z jednej strony ukosem przebiega płot sąsiada, z drugiej stoją słupki i stojaki na rowery, a z trzeciej przeszkodą są drzewa. W efekcie w żaden sposób nie można podjechać pod przychodnię, bo niewielki odcinek przydrożnego pasa, ciągle rozmokłego od wilgoci i deszczów, zastawiają samochody niewiadomych właścicieli.

– Od kilku lat piszemy pisma do magistratu z prośbą o rozwiązanie tego problemu, bo nasi pacjenci mają poważne trudności z parkowaniem i podjazdem do naszej Przychodni. Niestety, przeszkody są piętrzone. Ważniejszy od miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych okazuje się bezużyteczny stojak na rowery, którym nas uszczęśliwiono na siłę, a który już całkowicie odciął wjazd na plac przed przychodnią. Nie możemy się też porozumieć z  Wydziałem Ochrony Środowiska, aby móc ściąć choć jedno drzewo, co w jakimś stopniu rozwiązałoby problem. Kochamy drzewa i wiemy, że są bardzo potrzebne, zamian zasadzilibyśmy nowe – mówi dyrektor Przychodni, dr Elżbieta Gnatowska.

Częściowym rozwiązaniem mógłby być parking naprzeciwko lecznicy, należący di sklepu Żabka. Jest spory, ale podjeżdżający tam pacjenci  Przychodni nie są mile widziani. Niestety, brakuje w tym wypadku ludzkiej solidarności.

Zapytaliśmy władne instytucje, o to kiedy miasto rozwiąże problem pacjentów Przychodni. Poniżej zamieszczamy informacje z MZDiT oraz Wydziału Ochrony Środowiska. Jednak z treści wyjaśnień wynika, że i tu nie ma zbyt dużego zrozumienia dla potrzeb pacjentów. Pozostają pytania: Czy tak trudno zrozumieć potrzeby chorych ludzi? Czy tak wiele pieniędzy kosztuje wykonanie niewielkiego parkingu i wjazdu?

Informacja Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM dotycząca sprawy parkingu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 787/5 obręb 428-Grabówka, w celu zapewnienia miejsc postojowych dla Przychodni Lekarskiej Rocha 250, poczty i apteki.

Mając na uwadze opinię Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie informuję, że zgodnie z obowiązującym art. 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić – stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy – miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

NZOZ Przychodnia Lekarska Rocha 250 Sp. z o.o., poczta i apteka powinny więc zabezpieczyć miejsca postojowe na własnym terenie. Realizacja miejsc postojowych na działce, którą planuje się w przyszłości włączyć w pas drogi publicznej ulicy św. Rocha, może być równoznaczna z ogólnodostępnością takich miejsc dla wszystkich, a nie tylko dla klientów przychodni, poczty i apteki. Kwestia lokalizacji podjazdu dla karetek a także ewentualnego usunięcia elementów kolidujących powinna być uzgodniona z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie.         


Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotycząca drzew rosnących przy ul. św. Rocha 250.

Przed budynkiem przychodni przy ul. św. Rocha, na działce o numerze ewidencyjnym 787/5 obręb 428 – Grabówka, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa rosną dwie, bardzo okazałe lipy drobnolistne: jednopniowa, o obwodzie pnia 206 cm oraz czteropniowa o obwodach pni 149,148,152 i 163 cm.

W reakcji na wystąpienie NZOZ Przychodni Lekarskiej Rocha 250 dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez drzewa oraz kolizji z zamiarami budowy parkingu przed przychodnią, przeprowadzono kontrolę drzew.

 W jej wyniku stwierdzono, iż sugestie odnoszące się do zagrożenia bezpieczeństwa uzasadniającego wycięcie drzew, nie potwierdziły się, ponieważ lipy są wprawdzie bardzo wysokie (około 18-20 m), a średnica ich koron wynosi 12-13 m, ale nie można uznać, aby ich stan zdrowotny czy budowa, przemawiały za decyzją o ich usunięciu. Wręcz przeciwnie, nieprzeciętne walory przyrodnicze i estetyczne tych drzew skłaniają do podjęcia działań, które umożliwią ich pozostawienie, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla budynków i osób z przyległego terenu. W tym celu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy zlecił wykonanie jeszcze w ubiegłym roku cięć pielęgnacyjnych w koronach tych drzew, prowadzących do zmniejszenia ich rozmiarów o ok. 30% i usunięcia nielicznych, suchych gałęzi. Ponadto pomiędzy pniami czteropniowej lipy i rozwidlonymi konarami drugiej zostały założone wiązania elastyczne stabilizujące korony i zapobiegające  rozłamaniu nawet przy bardzo niekorzystnej aurze.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że Wydział nie wykluczył możliwości budowy parkingów pod warunkiem, że ewentualny projekt, oraz prace budowlane pod koronami lip, z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zniszczenia korzeni drzew, muszą być wcześniej uzgodnione z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Powyższe wyjaśnienia zostały przekazane Zarządowi przychodni w dwóch pismach z października 2020 r. stanowiących korespondencję w tej sprawie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.