Miejski monitoring wizyjny Częstochowy pomógł w 2020 roku 860 razy


860 zdarzeń zakończonych najczęściej interwencjami częstochowskich strażników miejskich ujawnili w 2020 roku na terenie miasta operatorzy miejskiego monitoringu. Miejskie kamery funkcjonują w Częstochowie prawie 12 lat. Pomogły już ponad 33000 razy. Roczne statystyki wskazują, że miejskie kamery stale przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz spokoju i porządku publicznego wśród mieszkanek i mieszkańców – informuje rzeczni Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Kucharski.

 

Centrum miejskiego monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. W 2020 roku pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego ujawnili na terenie Częstochowy 860 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. Najczęściej, bo aż 755 razy zdarzenia monitoringowe obsługiwali częstochowscy strażnicy miejscy. Pozostałe 105 interwencji wymagały działań: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej.

Co najczęściej ujawniali operatorzy miejskiego monitoringu w 2020 roku? 437 przypadków dotyczyło ujawnienia osoby leżącej w miejscu publicznym (osoby mające problemy zdrowotne lub będące pod znacznym wpływem alkoholu), 69 przypadków to awarie infrastruktury, 87 przypadków dotyczyło zdarzeń z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, 53 przypadki to zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje), 41 przypadków to zdarzenia związane z kradzieżą lub niszczeniem mienia, 6 przypadków to zdarzenia związane z przemocą fizyczną (bójki lub pobicia), 3 zdarzenia to nieuprawnione umieszczenie plakatów, 5 przypadków to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 5 przypadków to pożary i inne zagrożenia oraz 154 innych przypadków.

Elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu miasta wykorzystano 391 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa przez lokalne jednostki Policji.

Foto: Straż Miejska/Miejski monitoring

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.