Akademia Umiejętności Społecznych w Hubach w gminie Kłomnice


Stowarzyszenie Polski Związek Miłośników Psa użytkowego na terenie gminy Kłomnice we wsi Huby realizuje projekt sfinansowany z środków Fundacji PZU pt. „Akademia Umiejętności Społecznych”. Dzięki pozyskanym środkom z Fundacji PZU powstało Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne „Balonik”.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach projektu pt. „Akademia Umiejętności Społecznych” w ramach rehabilitacji i terapii stwarza dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością możliwość kształtowania, rozwoju i wzmacniania ich mocnych stron, sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowania społecznego.  W projekcie bierze udział 16 osób dzieci i młodzież, w wieku od 7 do 24 lat z niepełnosprawnościami. Korzystają oni z różnych form terapii min. dogoterapii, Treningu Umiejętności Społecznych oraz rewalidacji i rehabilitacji. Dogoterapia stanowi urozmaicenie edukacji psychoruchowej dzieci i młodzieży, wspiera również ich rozwój.  Główną zaletą psów jest to, że koją emocje, powodują wydzielanie endorfin, wyciszają, relaksują, uspokajają i motywują do działania. Trening Umiejętności Społecznych,  stwarza możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania, zwiększa aktywność społeczną uczestników projektu. Celem naszego projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 16 osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie przestrzegania reguł i norm obowiązujących w zintegrowanej grupie społecznej.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie spotkania z rówieśnikami i terapeutą  ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami poradzenie sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem, wynikającymi z izolacji społecznej. Wszystkie zajęcia organizowane są zgodnie z ustanowionymi w przepisami prawa ograniczeniami, nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.