Rząd wspiera częstochowskie osoby z niepełnosprawnościami


Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie o wartości 1,5 mln zł na realizację Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021. To zrozumienie i wyrównanie szans dla wszystkich osób o szczególnych potrzebach. – Dla wielu takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie, jest powszechną formą pomocy w licznych krajach europejskich – mówi Paweł Bilski, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.

Celem jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych
osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Mają one możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy asystenta m. in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, przez 30 lub 60 godzin w miesiącu. Chodzi o pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne /rozrywkowe/społeczne/sportowe) w wykonywaniu czynności dnia codziennego w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej). Zadanie finansowane jest ze środków rządowego programu Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Oczami Brata świadczenie usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością
rozpoczęła już w 2015 roku. Jako pierwsza z organizacji rozwijała model asystentury społecznej
w Częstochowie, od początku dążąc do profesjonalizacji zawodu Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Polsce, należąc do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich mówi
Paulina Fronczak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.
Obecnie planuje my kontynuację wsparcia asystenckiego dla ponad 100 osób zarówno dorosłych
osób z niepełnosprawnością jak i dzieci. Prowadzi my ciągłą rekrutację mieszkańców Częstochowy
oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
Zainteresowanych wzięciem udziału w Programie prosimy o kontakt telefoniczny po d numerem:
533 527 368 lub mailowo pod adresem: biuro@oczamibrata.pl.
Zachęcamy również do zgłoszeń do pracy na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej (oferujemy przygotowanie do pracy). Rekrutacja: tel. 533 527 368, e mail:
biuro@oczamibrata.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.