POWIAT KŁOBUCKI. GMINA POPÓW PODSUMOWUJE 2021 ROK


– To był dla nas rok inwestycji, wielu przedsięwzięć wykonanych w zdecydowanej części z funduszy zewnętrznych, pozyskanych przez gminę z różnych źródeł. Ponad 6,7 miliona złotych Gmina Popów przeznaczyła w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z budową nowych obiektów, modernizacją i remontem istniejących obiektów oraz zakończeniem inwestycji rozpoczętych w roku 2020 – mówi wójt Gminy Popów Jan Kowalik.

 

 

Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w ubiegłym roku były:

budowa kanalizacji sanitarnej w Więckach;

przebudowa i adaptacja budynku dawnego przedszkola w Zawadach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych;

termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE;

przebudowa ul. Cmentarnej w Rębielicach Królewskich;

wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym;

budowa instalacji fotowoltaicznej na Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

 

Niewątpliwie największą inwestycją będącą w trakcie realizacji jest budowa Gminnej Hali Sportowej w Popowie. Wartość tego zadania, na które pozyskano dofinansowanie w wysokości 4 mln zł, to kwota ponad 7,8 mln zł. Nowy obiekt będzie oddany do użytku pod koniec tego roku i z pewnością stanie się areną ważnych zawodów i imprez sportowych.

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych udało się pozyskać środki na remont i doposażenie stołówki, a także przebudowę i doposażenie placu zabaw w GZSP nr 1 w Popowie.

Wymieniono również pokrycie dachowe w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wąsoszu.

W Zawadach, na placu przy budynku szkoły trwają prace związane z budową boiska sportowego typu „Orlik” wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostanie zrealizowane w II kwartale tego roku i będzie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Boisko w Zawadach zyskało również nowe oblicze – zamontowano tam piłkochwyty oraz zainstalowano oświetlenie.

 

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym był montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: OSP w Dębiu, OSP w Rębielicach Królewskich, świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budynku GZSP w Zawadach.

Dużą część środków w 2021 roku przekazano na rozwój infrastruktury, z której korzystają Strażacy Ochotnicy.

Oprócz modernizacji budynku OSP w Zborach oraz montażu OZE w Dębiu i Rębielicach Królewskich wymieniono pokrycie dachowe na budynku OSP w Więckach. Obiekt ten dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z RPO WSL zostanie w tym roku zmodernizowany; zamontowane zostaną również panele fotowoltaiczne.

Z zakresu inwestycji drogowych Gmina Popów współfinansowała przebudowę dróg powiatowych w Popowie oraz Lelitach.

Ponadto w ubiegłym roku pozyskano ogromne dofinansowanie w wysokości 9.9 mln zł na modernizację ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w Zawadach oraz na przebudowę drogi w Dębiu. Roboty budowlane rozpoczną się w II kwartale tego roku. W przypadku Zawad, ze względu za zakres robót obejmujący m.in. przebudowę ww. ulic, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części ul Piwnej inwestycja będzie realizowana aż do końca III kwartału 2023 roku.

Zarówno duże, jak i drobne działania przyczyniają się do wzrostu komfortu życia w naszej gminie, dlatego też dzięki funduszowi sołeckiemu udało się zrealizować szereg zadań związanych m.in. z remontem i doposażeniem świetlic wiejskich w Brzózkach, Dąbrowie, Zborach, Kamieńszczyźnie i Nowej Wsi. Zagospodarowano również tereny przy altanach w Kulach, Płaczkach i Zawadach, a także ogrodzono boisko w Rębielicach Królewskich. W sumie na ten cel Gmina Popów przeznaczyła ponad 450 tys. zł.

 

Oprócz ww. inwestycji Gmina Popów przeznaczyła środki finansowe na:

zagospodarowanie terenu wokół pomnika ofiar II wojny światowej w Brzózkach;

wykonanie i montaż witaczy przy drogach w granicach administracyjnych gminy;

remont pomnika w ofiar II wojny światowej w Wąsoszu;

zakup samochodu patrolowego KPP Kłobuck – współfinansowanie;

zakup samochodu strażackiego PSP Kłobuck – współfinansowanie.

Warto również dodać, że Gmina Popów zdobyła pierwsze miejsce w powiecie kłobuckim w rządowym konkursie promującym szczepienia przeciw Covid-19. W nagrodę otrzymała 1 milion złotych z budżetu państwa.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.