KRUS Ważne! Zmiana zasad obsługi wyciągów bankowych


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie informuje, iż uległy zmianie zasady obsługi wyciągów bankowych i w związku z tym księgowania wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Dokonując wpłaty składek (przelewu) należy bezwzględnie pamiętać o podaniu:

 

  • Identyfikatora płatnika składek/osoby ubezpieczonej (NUMER UNO)
  • Pełnych danych osobowych, pozwalających na identyfikację osoby

 

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej) może spowodować konieczność zwrotu wpłaty na konto zleceniodawcy, co w konsekwencji może się wiązać z nieopłaceniem składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby wpłacające indywidualnie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej, zobowiązane są do zastosowania się do powyższych zasad.

KRUS informuje, że NUMER UNO znajduje się w lewym dolnym rogu przekazu, który otrzymujecie Państwo za każdy kwartał rozliczeniowy na wpłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla gospodarstw powyżej 6 ha przeliczeniowych. W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem przelewu, należy skontaktować się z właściwą terytorialnie Placówką Terenową lub Oddziałem Regionalnym KRUS.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *