Krzysztof Janus nowym prezesem Unii Laikatu Katolickiego


5 marca 2022 roku, odbyło się XI Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Unii Laikatu Katolickiego w Częstochowie. Tym razem miejscem spotkania była gościnna parafia św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, gdzie proboszczem jest ks. Jarosław Sroka, kapelan Unii Laikatu Katolickiego.

 

Spotkanie rozpoczęło się Msza w. odprawioną przez ks. kapelana Jarosława, a homilię wygłosił ks. prof. Marian Duda, pierwszy kapelan Unii Laikatu Katolickiego. Ks. prof. Marian Duda nawiązał do homilii, wygłoszonej w 1990 roku, dotyczącej udziału świeckich katolików do uczestnictwa w życiu kościoła, jak też w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym etc. Nawiązał do Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej  św. Jana Pawła II, „Christifideles laici” z 1988 roku o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie, a szczególnie do słów „Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”, które to słowa stały się hasłem przewodnim zawiązanej 8 marca 1990 roku Unii Laikatu Katolickiego. Podczas Mszy św. został wystawiony poczet sztandarowy ULK.

Podczas obrad w domu parafialnym przyjęto znowelizowany statut ULK  wybrano nowe władze stowarzyszenia. Prezesem został Krzysztof Janus, dotychczasowy wiceprezes. na tym stanowisku zastąpił Józefa Błaszczecia. Krzysztof Janus dziękując podziękował zebranym za jednomyślny wybór, zapowiedział zaktywizowanie działań ULK na rzecz „dobra wspólnego”.

Powołano pozostałych członków Zarządu w osobach: Justyny Kielesińskiej, Elżbiety Rosickiej, Sławomira Świerczyńskiego i Tadeusza Kocha.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli, Jerzy Guła, Roman Krywult i Lech Szelka. Po wyborze nowych władz Unii Laikatu Katolickiego i przyjęciu stosownych uchwał, ustalono, że adresem korespondencyjnym będzie Poczesna, ul. Strażacka 9.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.