Ponad 130 milionów złotych na inwestycje w Szpitalu na Parkitce


Ostatnie 3 lata to okres intensywnych zmian w szpitalu na Parkitce. Ich skalę dobrze obrazują kwoty. Koszty zrealizowanych inwestycji to już ponad 130 milionów złotych. Modernizacja szpitala jest wieloletnim procesem, którego kolejne etapy są obecnie wprowadzane w życie. O przeprowadzonych pracach, ale też planach dalszego rozwoju mówi Zbigniew Bajkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

 

Bardzo dużo zostało już zrobione

Przełom roku to okres sprzyjający różnego rodzaju podsumowaniom. Jeśli spojrzeć wstecz na minione lata, okazują się one być dużym sukcesem dla całej społeczności szpitalnej. Po trzech latach można już wyciągnąć pierwsze wnioski na temat planu, który od 2019 roku jest konsekwentnie realizowany w szpitalu. W tym czasie udało się zainwestować w placówkę 137 milionów złotych, które były bardzo potrzebne. Dzięki tym nakładom finansowym pacjenci otrzymali dostęp do wysokiej jakości świadczeń medycznych, których wcześniej nie oferował nasz region. Wynikało to głównie z braków w doposażeniu w sprzęt medyczny. Technologia jest kluczowym czynnikiem dla współczesnej medycyny, a placówki, które chcą jak najskuteczniej leczyć pacjentów, muszą regularnie zaopatrywać się w nowy sprzęt.

Dzięki dbałości o wyposażenie szpitala na Parkitce, przed pacjentami otworzyły się nowe możliwości wykonywania takich badań jak EBUS czy EUS, co jest kluczowe z punktu widzenia diagnostyki nowotworów płuc. Dysponujemy obecnie również specjalistycznym sprzętem, niezbędnym do wykonywania precyzyjnej diagnostyki wtórnych zmian nowotworowych w kościach, co znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie naszych pacjentów. Szczególnie w przypadku chorób nowotworowych ważne jest możliwie jak najszybsze wykrycie schorzenia i wdrożenie leczenia. Przed 2019 rokiem mieszkańcy regionu musieli szukać pomocy w innych ośrodkach, często znacznie oddalonych, co wydłużało okres oczekiwania na świadczenia.

Do prawidłowej diagnostyki niezbędny jest oczywiście wysoko wykwalifikowany personel. Dlatego modernizacja objęła nie tylko zaplecze techniczne szpitala, ale również restrukturyzację kadrową. Dzięki niezbędnym zmianom w tym obszarze, wzrosła wydajność całej placówki, co jest wyraźnie widoczne na przykładzie Traktu Operacyjnego. Jego produktywność wzrosła o 100% w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zmiany wprowadzone w obrębie poszczególnych oddziałów (np. zmiana kierowników jednostek organizacyjnych) doprowadziły do podniesienia wydajności całego szpitala o niemal 50%. Wysiłki zmierzające do pozyskania wykwalifikowanego personelu medycznego zaowocowały umożliwieniem mieszkańcom Częstochowy wykonywania na miejscu również takich badań jak diagnostyka EBUS, badanie funkcji nerek czy tarczycy. Wcześniej byli oni zmuszeni do poszukiwania pomocy w często odległych miejscowościach, takich jak Warszawa Łódź, Rzeszów czy nawet Szczecin.

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w regionie miało również utworzenie Zakładu Medycyny Nuklearnej. Został on wyposażony w nowoczesne urządzenie hybrydowe z tomografem komputerowym, dzięki któremu lekarze mają możliwość zestawienia obrazów scyntygraficznych i tomograficznych, co daje bardzo duże możliwości diagnostyczne. Badania tego rodzaju są niezwykle pomocne w wielu dziedzinach medycyny, m.in. w kardiologii, onkologii, urologii czy endokrynologii. Pacjent, u którego wykonywane jest badanie scyntygraficzne otrzymuje dożylnie lub doustnie tzw. radiofarmaceutyk, dzięki któremu możemy zobaczyć funkcję narządu, komórki lub całego układu, a nie tylko jego obraz, jak w przypadku badania radiologicznego. Posiadanie tak nowoczesnego i zaawansowanego sprzętu jest kluczowe dla rozwoju placówki medycznej o randze wojewódzkiej i zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia możliwości diagnostycznych w skali całego regionu.

Szpital wciąż się zmienia

W trakcie trzech ostatnich lat zmiany na lepsze wyraźnie nabrały tempa. W szpitalu nadal zostało jeszcze dużo do zrobienia. Sama specyfika placówki w połączeniu z dynamicznie rozwijającą się współcześnie medycyną sprawia, że musimy dbać o nieustanny rozwój. Dlatego już teraz szpital może pochwalić się rozpoczęciem udzielania świadczeń z wykorzystaniem nowoczesnego tomografu komputerowego. Jego zakup i montaż to inwestycja na kwotę 4,3 mln zł. Podpisaliśmy ponadto umowę z Ministerstwem Zdrowia na projekt obejmujący modernizację infrastruktury budowlanej (Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej) wraz z zakupem wyposażenia, którego koszt szacowany jest na 9 mln zł.

Obiecująca jest dla nas również współpraca z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie. Już w tym momencie w Zakładzie Patomorfologii naszego Szpitala prowadzone są zajęcia z anatomii dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że Zakład Patomorfologii naszego szpitala otrzymał 89% w skali punktacji komisji akredytacyjnej, co jest bardzo dobrym wynikiem. Chcemy zadbać, aby studenci kierunku lekarskiego zdobywali u nas praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie, ponieważ mamy nadzieję, że w przyszłości będą oni pracować w Szpitalu. To rozwiązałoby problemy kadrowe, z jakimi co jakiś czas boryka się placówka. Obecnie są one rozwiązywane doraźnie, poprzez pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów z województwa śląskiego. Podpisujemy również umowy z podwykonawcami, jak choćby tę obejmującą realizację opisów tych badań, które są najbardziej czasochłonne w całej diagnostyce obrazowej. Mamy też podpisaną umowę z NFZ na program lekopwy dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, który ma być realizowany właśnie przez Oddział Neurologiczny przy ul. Bialskiej.

Ambitne plany na przyszłość?

Na chwilę obecną wiemy już, że do połowy roku 2025 w Szpital zostanie zainwestowane łącznie ponad 200 mln zł (licząc od roku 2019). Po zatwierdzeniu nowego budżetu Sejmiku Województwa Śląskiego, otrzymaliśmy informację, że w puli środków z województwa nasz Szpital ma zagwarantowane aż 51 milionów zł. To kolejny duży sukces, a kwota ta z pewnością zostanie maksymalnie wykorzystana. Mamy już oczywiście pomysły, na jej rozdysponowanie. W planie na lata 2023-2025 przewidziane zostały nakłady finansowe przeznaczone m.in. na podniesienie standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego, wraz z salą cięć cesarskich. Realizacja tego projektu zakłada kompleksową modernizację wszystkich pomieszczeń w tych częściach Szpitala oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C. Kwota przeznaczona na tę inwestycję to ponad 31 mln zł, a całość zrealizowana zostanie w dwóch etapach. W pierwszej kolejności zmodernizowany zostanie Blok Porodowy, który zostanie przystosowany do porodów w wodzie. Chcemy zapewnić naszym pacjentkom jak największy komfort, dlatego przewidujemy nie tylko remont Bloku, ale również zakup nowoczesnej wanny porodowej. Ponadto powstanie nowa sala cięć cesarskich, również dostosowana do najnowszych standardów opieki. Te dwa niezwykle ważne cele to koszt ok. 7,5 mln zł. W etapie drugim zmodernizowana zostanie północna i południowa część Traktu Operacyjnego, który, podobnie jak część położnicza, doposażony będzie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

W nadchodzącym czasie chcemy się skoncentrować również na rozbudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Naszym celem będzie zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, poprzez rozbudowę i doposażenie tych oddziałów. Co więcej, obecnie oddziały Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej umiejscowione są w dwóch różnych budynkach szpitala, w trzech lokalizacjach. Skupienie ich w jednym miejscu istotnie ułatwi personelowi pracę i opiekę nad pacjentami, a więc również realnie zwiększy ich bezpieczeństwo. Dlatego za niezbędne uznaliśmy przeprowadzenie takiej zmiany, a jej koszt szacujemy na ponad 20 mln zł.

Przeprowadzenie wszystkich wymienionych modernizacji będzie prawdziwą rewolucją w naszym szpitalu. Jesteśmy pewni, że realnie przełożą się one na poprawę jakości świadczeń medycznych. To z kolei oznacza dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Jest ono absolutnym priorytetem dla wszystkich medycznych i niemedycznych pracowników szpitala. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że możemy go stale usprawniać i ulepszać dla Częstochowian.

 

Wypowiedź Dyrektora Bajkowskiego:

Kiedy w 2019 roku rozpoczynałem pracę w Szpitalu, miałem świadomość, że czeka mnie ogrom pracy. Od tamtej pory razem z całym personelem dokładamy wszelkich starań, aby konsekwentnie realizować przyjęty plan modernizacji. W jego ramach wiele udało się już zmienić na lepsze. Jednocześnie nie zwalniamy tempa i chcemy zrobić jeszcze więcej.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *