Obwodnica spełnia swą rolę


Po udostępnieniu podróżującym autostradowej obwodnicy Częstochowy, ruch w ciągu Drogi Krajowej nr 908 zmniejszył się o jedną czwartą. Po otwarciu kolejnych węzłów, natężenie powinno być jeszcze mniejsze.

Zgodnie z przeprowadzonymi przez częstochowski MZDiT pomiarami na ul. Gościnnej, po udrożnieniu autostradowej obwodnicy miasta (otwarte 2 z 4 docelowych węzłów) natężenie ruchu w ciągu DW 908 spadło z ok. 17 tys. pojazdów na dobę (początek września) do ok. 12 tys. pojazdów na początku stycznia (oba pomiary wykonane na początku tygodnia). Spadek wynosi zatem około 20 – 25%. Co istotne, podczas pomiarów odnotowano znaczne zmniejszenie się natężenia ruchu samochodów ciężarowych, w tym tych z przyczepą. Łącznie z ok. 2,5 tys. do nieco ponad 1,5 tys. na dobę w analogicznych okresach.
 
Dla porównania, średnie dzienne natężenie ruchu na DW 908 w ciągu ul. Gościnnej jeszcze przed dociągnięciem A-1 z Pyrzowic do południowych rubieży miasta wynosiło (w wakacje 2019 roku) ok. 8,5 tys. pojazdów na dobę. Dlatego do oczekiwanego poziomu dla DW 908 w granicach miasta potrzebny jest dalszy spadek natężenia ruchu.
 
Specjaliści z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie z zakresu inżynierii ruchu drogowego przewidują, że sytuacja będzie optymalna dopiero po otwarciu wszystkich węzłów i doprowadzeniu przez GDDKiA do pełnej funkcjonalności autostradowej obwodnicy miasta. Wówczas łączne natężenie ruchu powinno spaść w miejscu dokonywania pomiarów jeszcze o kilka tysięcy pojazdów na dobę czyli o kolejne 20 – 25%. MZDiT zapowiada kolejne badania.
 
fot. UMCz
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *