LIST DO REDAKCJI, Niebezpieczne egipskie ciemności na ul. Orzechowskiego


 Dzień dobry, Proszę redakcję „Gazety Częstochowskiej” o zajęcie się tematem braku oświetlenia przy ulicy Orzechowskiego w Częstochowie. Ulica ta znajduje się w ścisłym centrum miasta i w godzinach wczesnorannych oraz po zmroku na wysokości od: Poczty Głównej do skrzyżowania z Al. Wolności i dalej z ulicą Sobieskiego nie palą się uliczne latarnie.

Stwarza to olbrzymie zagrożenie dla pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku po nieoświetlonej ulicy, są oni potencjalnymi ofiarami kolizji oraz wypadków drogowych, do jakich może dojść jeśli taki stan rzeczy utrzyma się dłużej. Brak oświetlenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i doprowadzić do potencjalnych ataków typu napady czy rozboje, do czego skłaniają egipskie ciemności panujące na ulicy Orzechowskiego. Dla Miasta Częstochowy i jego mieszkańców to wstyd, że w samym centrum miasta w XXI wieku jedna z ważniejszych pod względem komunikacji ulic pozostaje nieoświetlona. Przy Orzechowskiego lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się: dworzec PKP Częstochowa Osobowa, dworzec PKS oraz przystanki busów prywatnych przewoźników. Większość z osób korzystających z dworców i punktów przesiadkowych to osoby przyjezdne przesiadające się na pociąg czy autobus. Patrząc na to, co dzieje się na Orzechowskiego, wyrabiają sobie negatywny obraz miasta, które przecież aspiruje do miana stolicy województwa. Problem, który opisuję narasta zwłaszcza zimą, gdy dni są krótkie i większość ruchu pieszego, rowerowego czy samochodowego odbywa się po zmroku. Poruszanie się po nieoświetlonej ulicy, gdy panują egipskie ciemności stwarza zakłopotanie i trudność.

Mieszkaniec Częstochowy

Do rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu wysłaliśmy zapytanie w sprawie poprawy oświetlenia przy ul. Orzechowskiego. Czekamy na odpowiedź

Odpowiedź rzecznika MZDiT w Częstochowie

Dzień dobry

 

Szanowna Pani Redaktor

 

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że za oświetlenie ul. Orzechowskiego odpowiada to ulokowane w pasie drogowym, jak i to na działkach przyległych (taka jest specyfika tej ulicy, że oświetlony, przyległy teren PKS, a po sprzedaży już PKP mógłby znacznie w tym temacie pomóc). Niemniej ul. Orzechowskiego do siedziby Poczty Polskiej i parkingu jest oświetlona bardzo dobrze przez MZDiT. Istotnie problem zaczyna się dalej, gdzie pojawiają się braki zarówno w pasie drogowym, jak i na terenie Dworca PKS, gdzie nikt z niedziałającymi lampami przez lata nic nie zrobił. To zadziwiające zaniechanie choćby ze względów bezpieczeństwa pasażerów. Zawiłości własnościowe terenu, a ściślej przyłączy technicznych znajdujących się na różnych działkach (co generuje koszty) utrudniały skuteczne działanie ze strony MZDiT. Deklarujemy jednak, że będziemy chcieli podjąć się tego tematu w zależności od dostępności środków budżetowych (podobnie jak przeprowadziliśmy przed kilku laty remont nawierzchni ul. Orzechowskiego wówczas, kiedy pojawił się stosowny program budżetowy, w który wpisała się inwestycja). Na ul. Orzechowskiego oświetlenia z naszej strony pozbawiony jest jedynie fragment ulicy na odcinku od posesji nr 9 do nr. 15. Budowa oświetlenia tego fragmentu ulicy wymaga wykonania pełnej dokumentacji technicznej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wprowadzenia tego zadania do budżetu Miasta Częstochowy. Możliwość zrealizowania tej inwestycji będzie analizowana podczas opracowywania projektu planu inwestycyjnego w kolejnych latach budżetowych. Mamy nadzieje jednocześnie, że zagospodarowanie terenu dworca, który stał się terenem PKP, także w estetyczny sposób pozwoli doświetlić ten teren, poprzez potencjalną inwestycję, która może zostać zrealizowana na tym terenie.

 

Pozdrawiam serdecznie, Maciej Hasik.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *