NOWY ROK W GMINACH POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO


Nowy rok to nowe możliwości, inwestycje, zadania i wydarzenia, które będą realizować samorządy. O planach na 2017 rok mówi:
KRZYSZTOF UJMA, Wójt Gminy Poczesna

= W 2017 roku z budżetu Gminy będą realizowane inwestycje, które wpisują się w realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa, wzmacniania jakości życia i bieżącego wykonywania obowiązków przez samorządowców. Do najważniejszych należą:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w miejscowości Wrzosowa pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1-Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 908”. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej obejmuje budowę chodnika, odwodnienia i dwóch rond. Inwestycja jest niezbędna i bardzo oczekiwana m.in. przez mieszkańców Wrzosowej. Przedmiotowa droga stanowi obwodnicę zachodnią drogi krajowej DK-1, co ma olbrzymie znaczenie w sytuacjach, kiedy na drodze krajowej występują liczne kolizje, wypadki, a ta droga stanowi objazd dla pojazdów. Pojazdy przemieszczające się przez obszar Gminy Poczesna, gęsto zaludniony, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze, gdzie nie ma odpowiedniej nawierzchni, odwodnienia, a przede wszystkim chodników. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Długiej, Brzezińskiej i Górnej, Długiej i Strażackiej we Wrzosowej jest niezbędna. Są to miejsca bardzo niebezpieczne. Zbudowanie dwóch rond w miejscowości Wrzosowa zminimalizuje ryzyko wypadków i w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pozostałych użytkowników dróg w naszej Gminie, Sołectwie Wrzosowa.
Kolejna inwestycja z dziedziny bezpieczeństwa na drogach to budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej DP 1058 S w miejscowościach Brzeziny Kolonia i Wrzosowa. Ponadto zabezpieczyliśmy środki finansowe na współfinansowanie kontynuacji budowy chodnika przy drodze 904 – droga wojewódzka. Prowadzimy systematyczną korespondencję z Zarządcą drogi w celu podjęcia działań na rzecz naszej Gminy.
By żyło nam się zdrowo i ekologicznie będziemy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Nierada. Na 16 Sołectw mamy już 10 skanalizowanych.
Przed nami także bardzo duże wyzwania z dziedziny służby zdrowia, bo m.in. budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie. Na terenie Gminy mamy trzy ośrodki zdrowia. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by służba zdrowia w naszej Gminie spełniała nie tylko standardy medyczne, ale przede wszystkim oczekiwania pacjentów.
Mówiąc o edukacji w Gminie Poczesna mamy na myśli również infrastrukturę budowlaną, szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe. W budżecie Gminy również zabezpieczyliśmy fundusze na remonty, m.in. będziemy remontować kotłownię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku.
Ze względu na reformę oświaty zamierzamy wykorzystać istniejącą infrastrukturę szkolną poprzez zorganizowanie przedszkola i żłobka w Poczesnej. Zaoferujemy naszym rodzinom i dzieciom bardzo wysoki standard infrastruktury wraz z opieką i dydaktyką od najwcześniejszego roku życia.
Nie zapominamy także, o zapewnieniu naszym mieszkańcom atrakcji turystyczno-sportowych. W 2017 roku powstaną kolejne miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu m.in. w Sołectwie Zawodzie i Wrzosowa.
Na bieżąco będziemy realizować harmonogram remontów dróg gminnych i utrzymania porządku i czystości na terenie całej Gminy.
Nasza Gmina jest skomunikowana, tak więc w dalszym ciągu każdy mieszkaniec i goście będą mogli dojechać transportem zbiorowym do każdego zakątka naszej malowniczej Gminy. Usługę tę wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, a z budżetu Gminy płacimy około 3 milionów złotych na rok.
Wydarzenia kulturalne:
Gmina Poczesna już teraz zaprasza na koncert Kacpra Kuszewskiego, który odbędzie się 18 lutego 2017 r. z okazji drugiej edycji wręczenia statuetki Wójta Gminy Poczesna Syderyt 2016. 4 marca będziemy mówić o kobietach i z tej okazji odbędzie się premiera „Chłopów” W.S. Reymonta w Gminie Poczesna. Spektakl zaprezentuje Stowarzyszenie Mix-Art z Kłobucka przy współpracy z GCKIiR w Poczesnej z udziałem Zespołem Folklorystycznym Wrzosowianie. W czerwcu br. będą kulturalno-sportowe Dni Gminy Poczesna, a w sierpniu, jak mówi tradycja, podziękujemy za chleb rolnikom. Z godnością mówimy i uczymy patriotyzmu podczas uroczystości państwowych 3 Maja i 11 Listopada, na które także zapraszamy.
Nie możemy jednak zapominać o kondycji finansowej naszego budżetu. Pozyskujemy wszelkie możliwe środki na różne przedsięwzięcia, ale także czuwamy nad prawidłowym wydatkowaniem każdej złotówki.

KG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *