Nie ma dokumentacji, jest wniosek do prokuratury


10 maja 2022 roku na Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta, po dwóch latach zdalnych obrad Rady Miasta Częstochowy, miało miejsce posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Kanwą dyskusji był pat w przebudowie Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie, czyli przerwanie prac i odstąpienie Miejskiego Zarządu Dróg od umowy. Posiedzenie, które zwołał przewodniczący PiS Piotr Wrona, zakończyło się przyjęciem przez radnych wniosku formalnego o złożeniu do Prokuratury doniesienia o niedopełnieniu przez prezydenta Częstochowy obowiązku dostarczenia na czas posiedzenia Komisji koniecznych dokumentów z informacjami, o które wnioskował przewodniczący Piotr Wrona.  

Przypomnijmy problem, który poruszył opinię publiczną. 13 kwietnia 2022 roku Nowak Mosty, jeden z członków Konsorcjum Wykonawczego realizującego przebudowę Alei Wojska Polskiego DK91 w Częstochowie, ogłosił na swoim fan page’u, iż z winy zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, nie uda się ukończyć budowy estakady. „Nie udało się dojść do porozumienia z miastem Częstochowa i Miejskim Zarządem Dróg w związku z tym Konsorcjum Wykonawcze, którego jesteśmy Partnerem zostało zmuszone odstąpić od umowy. Jednocześnie zapewniamy, że na pozostałych naszych kontraktach w Polsce, pomimo równie niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej w dalszym ciągu realizujemy nasze budowy. Przebudowę DK-1 realizowaliśmy w Konsorcjum z  Drog-Bud i Firesta-Fiser R Grupa.” – wyjaśniali przedstawiciele Nowak Mosty.

W ślad za tą informacją otrzymaliśmy oświadczenie rzecznika MZD Macieja Hasika, w którym stwierdził, że to inwestor budowy estakady z początkiem kwietnia br. złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie prac budowlanych przebudowy al. Wojska Polskiego (DK-1). „Krok ten był konieczny ze względu na interes miasta i jego mieszkańców. Wykonawca bowiem nie rokował już szans na wykonanie tego strategicznego zadania drogowego w przewidzianym terminie, co jest priorytetem dla komunikacyjnego rozwoju całego regionu. Stopień zaawansowania realizowanych prac był niedostateczny, a ich postęp niewystarczający, co stawiało w wątpliwość powodzenie całego przedsięwzięcia. Taka perspektywa niosła ze sobą poważne konsekwencje społeczne i finansowe, na które MZD nie mógł pozwolić. Stąd taka decyzja.” – dowodził rzecznik MZD. Jak dodał, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie jest gotów kontynuować inwestycję z nowym Wykonawcą, któremu zostanie zlecone. „Służby MZD dopełnią wszelkich starań by w drugiej połowie 2023 roku realizacja ta zakończyła się powodzeniem.” – deklarował Rzecznik MZD, w imieniu władz MZD.

Konsorcjum Wykonawcze stanowczo w całości kwestionuje zasadność i tym samym skuteczność dokonanego przez MZD odstąpienia od umowy, ponieważ – jak twierdzi – podane okoliczności tej decyzji nie podlegają prawdzie. „Powyższe wynika z faktu, iż do opóźnienia w wykonaniu umowy doszło z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy. Złożone przez Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca traktuje jako faktyczne zerwanie umowy, tj. czynność faktyczną uniemożliwiającą wykonanie obowiązków umownych, potwierdzającą brak woli współpracy ze strony Zamawiającego”. – czytamy w oświadczeniu Wykonawcy budowy estakady. W związku z tym naliczył MZD ponad 27,5 miliona złotych kary umownej, stanowiącej 15 procent wynagrodzenia brutto.

Reprezentujący Konsorcjum Wykonawcze, radca prawny Daniel Włoka, podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki wyliczał znaczące powody, które świadczyły o braku chęci współpracy MZD z Wykonawcą budowy. W opinii Wykonawcy MZD nie chciał podjąć rozmów w sprawie koniecznych aneksów do umowy, wynikających ze znaczącego wzrostu cen z powodu covidu i wojny na Ukrainie. Nie reagował też na próby dojścia do porozumienia i ugody, proponowane przez Wykonawcę.

Warto tu dodać, że MZD mimo korzystnej oferty Konsorcjum (cen sprzed podwyżek) nie chce zakupić istotnych dla budowy przygotowanych już i zakupionych przez Konsorcjum elementów, między innymi konstrukcji stalowej wiaduktu czy studzienek kanalizacyjnych.

Nie dowiedzieliśmy się, co MZD miał do powiedzenia w tej kwestii, gdyż na posiedzenie nie dotarł żaden przedstawiciel MZD. Puste były też krzesła prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i jego służb, poza jednym na którym zasiadł naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Michał Konieczny, który z racji – jak stwierdził – niewielkich kompetencji w sprawie, niewiele mógł wyjaśnić. – Te puste krzesła to wymowny głos nieobecnych, świadczący o lekceważeniu radnych, przedstawicieli konsorcjum wykonawczego, jak i mieszkańców, dla których trwający remont jest ogromnym utrudnieniem, i którzy potrzebują konkretnych informacji dotyczących remontu – stwierdziła radna PiS Katarzyna Jastrzębska.

– Wstrzymanie prac na całym odcinku DK-1 mocno zaniepokoiło mieszkańców. W przestrzeni medialnej pojawiły się odmienne stanowiska i rozbieżne informacje, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się o faktycznych przyczynach zaistniałej sytuacji. Chcieliśmy zapytać Pana Prezydenta i Jego służby o przyszłość tej inwestycji i kosztów jakie może ponieść miasto z tytułu przerwania prac. My mieszkańcy stojąc codziennie w korkach tracimy bardzo cenny czas, spalamy drogie paliwo, emitujemy dodatkowe ilości gazów cieplarnianych, to wszystko jest kosztem, który powinien być jak najszybciej usunięty – mówi przewodniczący Komisji Piotr Wrona.

– Sprawa jest niezwykle bulwersująca. To inwestycja strategiczna dla miasta, ogromnie kosztowna i w dużym procencie dofinansowana z unijnych funduszy. Musi być wykonana w terminie. Zwrot dotacji z powodu opóźnienia realizacji i nierozliczenia w wyznaczonym czasie spowoduje poważne straty dla miasta. W konsekwencji za to zapłacą mieszkańcy. Jako radni musimy domagać się wyjaśnienia sprawy. Samorząd opiera się na transparentności, o kolejnych krokach w tej sprawie powinniśmy być informowani na bieżąco – komentuje radna PiS Monika Pohorecka.

A MZD wciąż zaskakuje, bowiem właśnie w dniu posiedzenia Komisji ogłosił nowe postępowanie przetargowe na przebudowę Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie. Przedstawiciele Konsorcjum wykonawczego zgodnie stwierdzili, że jest to dość osobliwe, bowiem nie została wykonana inwentaryzacja prac dotychczas zrealizowanych, w związku tym MZD nie mógł posiadać pełnej specyfikacji zamówienia. W konsekwencji uczestnicy przetargu mogą zakwestionować jego wynik.  to wszystko razem wzięte może spowodować opóźnienie terminu realizacji inwestycji i zwrot przyznanej dotacji lub zapłacenia wysokiej kary.

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Podziel się:

1 komentarz

  • Nasz Urząd Miasta jest fenomenalny najbardziej w sprawach dla niepełnosprawnych.Pan Tyl rzecznik niepełnosprawnych to raczej pies Prezydenta. Pani Sulema-Pełn.Prez.do spraw niepełnospr.to fajna kobieta ale dla swoich znajomków.Komisja Rady Miasta Cz-wy do spraw skarg i wniosków wydaje jednomyślny werdykt a potem u p.Prezydenta wydaje werdykt przeciwny.Takie to cuda są w Urzędzie Miasta Cz-wa.Jeżeli jakiś nie pełnosprawny nie należał do PZPR-u lub nie ma znajomości nie jest w stanie niczego załatwić w Urzędzie Miasta.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.