Na 100 – lecie urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka


Zapraszamy do udziału w konkursach: literackim, plastycznym oraz komputerowym organizowanych z związku przypadającą w 2020 roku setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Pragniemy aby były one inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka.

 

KONKURS KOMPUTEROWY – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DLA KLASY VII – VIII SP

Tematy: 1. Szlakiem Jana Pawła II w Tatrach. 2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.

 

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne.  Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać prezentację multimedialną opracowaną w programie Microsoft Power Point ( *.ppt, *.pptx) lub Libre Office Impress (*.odp).

 

RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – KLASY IV-VI

Tematy: 1. Jan Paweł II i Tatry.  2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.

 

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint  (lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.

 

RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – KLASY I – III

Tematy: 1. Jan Paweł i góry. 2. Oddanie się Matce Bożej przez Jana Pawła II. 3. Sportowe pasje Jana Pawła II.

 

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w programie Microsoft Paint ( lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD.

 

Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości. Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu A4.

 

Warunki uczestnictwa w konkursach:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,
 • organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,
 • Wykonaną pracę  przesyłamy adres – projektjp2@interia.pl
 • Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, szkoła, klasa. Numer telefonu i adres
 • Termin składania prac:  30 maja 2020 roku

 

 

——————————-

——————————-

——————————-

 

 

KONKURS PLASTYCZNY klasy I – IV szkoły podstawowej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “JAN PAWEŁ II – ZNAK DLA NASZYCH CZASÓW”

 

 1. Cele konkursu:

Przybliżenie dzieciom Postaci Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża

Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach oraz wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana Pawła II.

kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych

Integracja środowisk twórczych;

 

Kategorie i tematyka prac konkursowych:

 1. Tematyka konkursu:

„Św. Jan Paweł II – w setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka”

Konkurs organizowany jest z związku przypadającą w 2020 roku setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Pragniemy, aby był on inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka.

 

Treść pracy – osoba św. Jana Pawła II. Temat- portret lub ilustracja wybranego wydarzenia z życia Papieża.

Uczniowie wykonują samodzielnie jedną pracę plastyczną na papierze, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.

 

Następnie wykonują fotografię pracy i przesyłają ją na adres – projektjp2@interia.pl

 

Termin składania prac –  16 maja 2020 roku

 

——————————-

——————————-

——————————-

 

KONKURS LITERACKI klasy V – VI szkoły podstawowej

Tematy:

 1. Kim dla ciebie jest Jan Paweł II?.

Rozwiń temat, uzasadnij swoje zdanie. Forma dowolna.

 1. Przygotuj wiersz poświęcony osobie Jana Pawła II – Papieża Rodziny Forma – wiersz
 2. List do świętego Jana Pawła II. Napisz list, w którym opowiesz o sobie, o swoim życiu, możesz też o coś poprosić, np. o pomoc, o modlitwę i wsparcie, o rozwiązanie jakiego trudnego dla ciebie problemu. Forma – list.

 

KONKURS LITERACKI  Klasy VII – VIII SP

Tematy:

 1. Jan Paweł II nie z tej ziemi… – rozwiń myśl w formie rozprawki.
 2. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą

– rozwiń myśl Jana Pawła II w formie opowiadania

 1. Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć mu, pozostawać w milczącym słuchaniu jego słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. Udowodnij, że Jan Paweł II realizował swoim życiem powyższe słowa. Forma – rozprawka.
 2. Napisz opowiadanie twórcze z dialogiem, które można by zakończyć myślą Jana Pawła II : „Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”.

 

Warunki uczestnictwa w konkursach:

konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych,

organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,

Wykonaną pracę  przesyłamy adres – projektjp2@interia.pl

 

Termin składania prac:  30 maja 2020 roku

 

 

 

 

 

Kryteria oceny prac:

wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

wkład pracy,

samodzielność wykonania pracy,

zgodność pracy z tematyką,

 

Do każdej pracy powinna być załączona metryczka pisana drukowanymi literami

najlepiej komputerowo według następującego wzoru:

 • Imię i nazwisko uczestnika ……………………….
 • …………………………………………………………….
 • …………………………………………………………..
 • Numer telefonu…………………………………………

 

 • Brak metryczki uniemożliwia udział uczestnika w konkursie.
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 • Oceny nadesłanych prac dokonają komisje powołane przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej
 • Gminy Poczesna i stronie projektu.
 • Zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów. Nagrody współfinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Informacje o wręczenie nagród i wyróżnień poinformujemy telefoniczne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 505 837 856
 • Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej.

Dane osobowe. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator . Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu.

 

tekst: ks. Tomasz Kośny
projekt plakatów: Janusz Koniecki

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *