LOKATOR WŁAŚCICIELEM


Wykupując spółdzielcze mieszkanie lokatorskie możemy swobodnie nim dysponować – korzystnie odsprzedać bądź zapisać w spadku.

Możliwość przekształcenia prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe na preferencyjnych warunkach stworzyła kolejna nowela ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 stycznia 2003 roku. Sama ustawa nie dawała jednak jeszcze możliwości udzielenia bonifikaty. Pozwalał na nią dopiero szczegółowy zapis w statucie spółdzielni. I to nie wszystko. Statut zawierający unormowania w zakresie możliwości, jak to fachowo określono, zawieszenia części wkładu musiał zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jakie formalności ?
Jeśli już członek spółdzielni zdecyduje się na przekształcenie niezbędne formalności musi zacząć od złożenia wniosku o dokonanie takiej zamiany. Czy może się spotkać z odmową. Tak, ale praktycznie pod jednym tylko warunkiem – gdy są zaległości czynszowe. Wtedy trzeba je uregulować. Następnie mieszkanie wycenia rzeczoznawca majątkowy, który określa jego cenę rynkową. Za tę usługę płaci sam członek spółdzielni. Wycena jest podstawą do waloryzowania wkładu lokatorskiego. Rzeczywista wartość wkładów dla poszczególnych lokali jest różna, gdyż zależy między innymi od wieku budynku, jego stanu technicznego, lokalizacji… Następnie spółdzielnia przelicza według wartości rynkowej wkład, który lokator już posiada. Różnicę pomiędzy wyceną rzeczoznawcy a zwaloryzowanym wkładem, pomniejszoną o bonifikatę, trzeba wpłacić do kasy.
Lokatorskie prawo do lokalu można też przekształcić w odrębną własność mieszkania, ale jedynie w przypadku, gdy spółdzielnia jest właścicielem działki, na której stoi budynek. I przy tej operacji należy złożyć wniosek, przedstawić wycenę rzeczoznawcy i czekać na waloryzację wkładu. Dopłacić należy różnicę ( nie ma jednak bonusów i zniżek ), a potem podpisać notarialny akt własności mieszkania.
Czy decydujemy się na wykup ?
W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” przekształcenia rozpoczęto w czwartym kwartale 2003 roku. W pierwszym rzucie ( październik – grudzień ) na zmianę własności zdecydowało się 117 rodzin.
– Obecnie notujemy mniejsze zainteresowanie, albowiem od stycznia do końca lipca br. dokonaliśmy 103 przekształcenia. Członkowie spółdzielni, którzy dokonali zmiany własności swojego lokalu musieli dopłacić od 8 do 14 tysięcy złotych w zależności od wielkości i standardy mieszkania. Około 100 rodzin zdecydowało się na przekształcenie w odrębną własność. W sumie na 12 tysięcy lokali, którymi dysponuje “Hutnik” mniej więcej 30 procent stanowią mieszkania lokatorskie – mówi Urszula Ogrodniczek, zastępca prezesa ds. eksploatacji.
W SM “Parkitka” swoje prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe
na preferencyjnych warunkach przekształciły 43 rodziny. Natomiast 51 mieszkań zostało odrębną własnością. W Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykupy lokali z upustem rozpoczęto miesiąc temu. – W tej chwili dokonano już 30 przekształceń. Równocześnie złożono
około 600 deklaracji o przekształcenie w odrębną własność. Jednak z takiej możliwości skorzystały dotychczas tylko 4 rodziny – informuje Lucyna Miśkiewicz, zastępca prezesa ds. technicznych.

RAFAŁ NOWICKI

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *