KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW RP. Sport – działanie we współpracy i wzajemnym szacunku


Katolickie Stowarzyszenie Sportowców Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęło działalność w 1992 roku. Swą misję opiera na trzech filarach: rozwoju fizycznym, duchowym i kulturalnym, które budują fundament wychowania dzieci i młodzieży w wartości wiary oraz szacunku do drugiego człowieka.

 

 

Po II wojnie światowej aż do lat 90. władza komunistyczna skutecznie blokowała sportowo-wychowawczą działalność Kościoła wśród dzieci i młodzieży. Zarządzenia ówczesnych decydentów nie pozwalały księżom, katechetom lub działaczom parafialnym organizować jakichkolwiek zgromadzeń powyżej siedmiu osób bez specjalnego zezwolenia, a to było w praktyce nie do uzyskania. W efekcie przez dziesięciolecia księża nie mogli prowadzić żadnych zajęć sportowych czy wyjazdów turystycznych, nawet dla ministrantów czy dzieci szukających opieki na parafii. Na domiar złego popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku dzieci i młodzieży w szkołach w tym okresie była także ograniczona.

Narzucony system spowodował obniżenia kondycji fizycznej młodego pokolenia. Ten defekt zrozumiano w latach 90. Wówczas, aby zapobiec dalszej degradacji zdrowia, nie tylko młodych, ale i starszych obywateli naszego kraju, już w styczniu 1990 roku zorganizowano w Sejmie w Warszawie Ogólnopolskie Sportowe Forum Kultury Fizycznej. Zaproszono na nie lekarzy, pedagogów, psychologów, pediatrów, polityków oraz ludzi sportu, działaczy i trenerów. Zwrócono się też do Kościoła. Ksiądz Prymas Józef Glemp przyjął zaproszenie i na Forum oddelegował Księdza Prałata Mirosława Mikulskiego – wybitnego duchownego, sportowca, działacza, niezwykle zaangażowanego w upowszechnianiu idei zbliżania ludzi do Pana Boga poprzez sport i rekreację.

Na obrady Ksiądz Mirosław Mikulski wybrał się z redaktorem Włodzimierzem Skrzyżewskim i działaczem sportu dziecięco-młodzieżowego Lechem Cendrowskim. Podzielił się też z nimi swoim marzeniem, czyli utworzeniem Katolickiej Organizacji Sportowej. Pomysł się spodobał.

– Podczas Forum ks. Mikulski skutecznie wykazał, że przez dziesięciolecia władze blokowały wpływ Kościoła na fizyczny rozwój dzieci i młodzieży, co negatywnie wpłynęło na kondycję młodego pokolenia. Tę myśl wyraził w stosunku do ówczesnego przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ministra sportu Aleksandra  Kwaśniewskiego. Po zakończeniu forum nikt z delegacji kościelnej nie miał wątpliwości, że nadszedł czas na wdrożenie planów ks. Mirosława w życie i że droga nie będzie łatwa – mówi prezes Stowarzyszenia Jerzy Drynda.

Misję powołania Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej powierzono Księdzu Biskupowi Andrzejowi Śliwińskiemu, byłemu sportowcowi (uprawiał boks). Przy wsparciu prawników opracowano statut Stowarzyszenia, a sam Ksiądz Biskup ze swych zadań wywiązał się znakomicie. Wynikiem jego pracy był list Konferencji Episkopatu, kierowany do wiernych „O zagrożeniach zdrowia i sportu” z dnia 30 listopada 1990 r., czytany w kościołach w 1991 r. List ten wraz z zatwierdzonym statutem KSSRP przy bardzo dużej przychylności Księdza Prymasa otworzyły drogę do powołania Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zostało ono zarejestrowane 16 czerwca 1992 r. W skład pierwszego zarządu KSSRP w Warszawie weszli: Prezes KSS RP Andrzej Śliwiński, Wiceprezes ds. Sportowych Andrzej Rakowski , Wiceprezes ds. Ekonomicznych Cecylia Sieczko, Wiceprezes ds. Organizacyjnych Zdzisław Weissbrot, Wiceprezes ds. Kontaktów Zagranicznych Dufaj Bogdan, Wiceprezes KSS RP Stefan Kowalik, Wiceprezes ds. Duszpasterskich Grzegorz Królikowski.

Obecnym prezesem KSS RP jest wieloletni członek tej organizacji Jerzy Drynda, działacz sportowy od blisko 55 lat. Jak podkreśla, Stowarzyszenie mocno wspiera w rozwoju sportowym kluby oraz dzieci, szczególnie na obszarach wiejskich, w blokowiskach miejskich oraz domach dziecka. – Sport dzisiaj jest bardzo komercyjny i nie wszystkich, nawet najbardziej utalentowanych, stać na uprawianie kultury fizycznej. Rodzice muszą płacić za składki, zakup sprzętu i wyjazdy. Dzieci i młodzież skupione w naszym Stowarzyszeniu mają zapewnione bezpłatne treningi i opiekę specjalistów. Bardzo nas w tej działalności wspiera Ministerstwo Sportu – mówi prezes Drynda.

Stowarzyszenie działa w całej Polsce, najprężniej w śląskim, małopolskim, świętokrzyskim. Skutecznie też pracuje w regionie częstochowskim. Działacze zachęcają dzieci i młodzież do współzawodnictwa i rywalizacji w różnych imprezach sportowych. – Stwarzamy ku temu warunki i pokazujemy, że sport nie tylko jest obszarem zmagań i konkurencji, ale też przestrzegania gry fair, przyjaźni poświęcenia, szacunku dla rywala, honoru. Staramy się zawsze łączyć sport z kulturą i patriotyzmem. Pracujemy w myśl przesłania księdza prałata Mirosława Mikulskiego – wielkiego patrioty i sportowca i głównego twórca idei KSS RP – dodaje Jerzy Drynda.

A to przesłanie łączy rozwój fizyczny i umysłowy z ubogacaniem ducha. Najważniejszym przejawem tej myśli jest są pielgrzymki sportowców na Jasną Górę. Po modlitwie dziękczynnej u Maryi, dzieci i młodzież uczestniczą w turniejach. – Rokrocznie też nagradzamy najlepszych naszych sportowców, ich nauczycieli i trenerów. W tym roku po raz pierwszy planujemy wyróżnić także rodziców dzieci, wyróżnionych w nowym konkursie Sportowiec Fair Play – mówi prezes Drynda.

Jak podkreśla, że jego osobistym marzeniem i satysfakcją są międzynarodowe sukcesy wychowanków. – W naszych szeregach takie osoby, to między innymi piłkarze, bracia Paweł i Piotr Brożkowie czy Łukasz Piszczek. Takich osiągnięć życzę jeszcze wielu sportowcom. To ważne, aby ich praca i wysiłek były nagrodzone – mówi Jerzy Drynda.

Historia patriotyzmu w sporcie to nie tylko wielkie wydarzenie dotykające całe społeczeństwa, ale także losy każdej drużyny, sportowca, działacza czy trenera. Bez ich poznania, obraz przeszłości KSS RP byłby niepełny.

Dlatego trzeba podkreślać osobę ks. Mirosława Mikulskiego, który sport ukochał od najmłodszych, ale przede wszystkim ukochał Jezusa i Jego Matkę. W latach młodości, gdy był jeszcze klerykiem, trudno było mu pogodzić uprawianie sportu z nauką w seminarium, zwłaszcza że uprawiał brutalną dyscyplinę – boks. Za w półlegalne uczestnictwo w treningach pięściarskich został usunięty seminarium wrocławskiego, co do dzisiaj jest dla niego bolesnym wspomnieniem. Jako duszpasterz obrał życiową misję kształtowania młodego pokolenia w duchu wiary, miłości do Ojczyzny i szacunku do drugiego człowieka. Jego charyzmatyczna postawa doceniona została przez Polski Komitet Olimpijski, który uhonorował go wyróżnieniem. Było to przełomem w historii, bo przez 48 lat funkcjonowania PKOl nigdy tego wyróżnienia nie przyznano kapłanowi.

Ks. Prałat Mirosław Mikulski, mimo dojrzałego wieku, nadal jest Krajowym Kapelanem Pięściarzy, Honorowym Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Ciągle też organizuje obozy, turnieje i zawody sportowe. Swoim znakomitym dziełom w postaci: Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP w Warszawie i powołania parafialnych klubów sportowych w całej Polsce, zainicjowania 29 lat temu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Ogólnopolskiego Opłatka Sportowców, ks. Prałat Mikulski nadał nieśmiertelne wartości. Promują one jego dewizę życiową: „Dar sportu jest darem życia, tak jak dar krwi”. Ksiądz nieustająco tłumaczy, że sport nie jest sprawą medali, dyplomów, ale godności człowieka oraz dążenia do doskonałości. – Księdza Prałata Mirosława Mikulskiego zawsze można spotkać tam, gdzie jego dzieła i tam gdzie go oczekują. Jest wzorem dla wszystkich i dla każdego z osobna. To osoba kochająca każdego człowieka, każdy skrawek ojczystej ziemi,. I jest to ktoś, kto wierzy w swój kraj i rodaków oraz młode pokolenia, ale przede wszystkim wierzy w Pana Boga i jego Matkę, która z pewnością błogosławi jego misję – podkreśla prezes Jerzy Drynda.

 

2 komentarzy

 • Tor Wyrazówk/Częstochowy
  Cóż to była za niedziela
  Chcielibyśmy wszystkim podziękować za wzięcie udziału w naszym spotkaniu! Nie spodziewaliśmy się, że przybędzie tyle osób zainteresowanych losami toru! Atmosfera była niesamowita! Wspaniale było patrzeć jak to miejsce odżyło w tym dniu. Jest to kolejny krok milowy w drodze do przywrócenia tego miejsca do użytkowania.
  W niedzielę 20 września2020 Automobilklub Blachownia zaprosił mieszkańców gminy na spotkanie promocyjno-informacyjne, w celu przedstawienia planów związanych z rozwojem toru w Wyrazowie.
  Spotkanie przyjęło formę pikniku.

  Odpowiedz
 • Tor Wyrazów
  Cóż to była za niedziela
  Chcielibyśmy wszystkim podziękować za wzięcie udziału w naszym spotkaniu! Nie spodziewaliśmy się, że przybędzie tyle osób zainteresowanych losami toru! Atmosfera była niesamowita! Wspaniale było patrzeć jak to miejsce odżyło w tym dniu. Jest to kolejny krok milowy w drodze do przywrócenia tego miejsca do użytkowania.
  W niedzielę 20 września2020 Automobilklub Blachownia zaprosił mieszkańców gminy na spotkanie promocyjno-informacyjne, w celu przedstawienia planów związanych z rozwojem toru w Wyrazowie.
  Spotkanie przyjęło formę pikniku.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *