CZĘSTOCHOWA / Zmiany w magistracie. Nowy wiceprezydent


23 września Piotr Grzybowski objął funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy.  W związku z tą nominacją, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie będzie Joanna Holi-Sosnowska, a p.o. naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy Anna Król-Wiśniewska.

Piotr Grzybowski, przez ostatnie lata był naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy, a od lipca 2019 roku, także p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Jego działania przyczyniły się do pozyskania setek milionów złotych unijnego dofinansowania na kluczowe miejskie inwestycje – w tym komunikacyjne i drogowe, ale także m.in. na kolejne edycje projektów wsparcia szkolnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej, jak „Zawodowa współpraca” czy „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”.

Piotr Grzybowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: Integracja Europejska i Polityka Regionalna); odbył też staż na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał tytuł Specjalisty ds. Rachunkowości (samodzielnego księgowego – bilansisty) potwierdzony egzaminem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
W latach 2007-2013 jako pracownik Politechniki Częstochowskiej przygotował i wdrożył kilkanaście projektów służących zwiększeniu udziału pracodawców w kształceniu inżynierów.
Od 2011 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta Częstochowy ds. rozwoju regionalnego i polityki miejskiej. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz działania zmierzające do objęcia trzech kolejnych obszarów inwestycyjnych w mieście statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych.
W 2014 roku Prezydent Miasta Częstochowy powierzył mu funkcję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, a w 2019 został jednocześnie p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.
Za swoje działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast został w tym roku wyróżniony przez Związek Miast Polskich honorowym medalem. Jest również Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Jako zastępca prezydenta będzie nadzorował w Urzędzie Miasta pracę Wydziałów: Funduszy Europejskich i Rozwoju; Inwestycji i Zamówień Publicznych; Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Biura Inżyniera Ruchu. Nadzór dotyczył będzie także realizacji zadań jednostek miejskich, w tym Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.
Piotr Grzybowski zastąpi na stanowisku zastępcy prezydenta Andrzeja Babczyńskiego, który z uwagi na stan zdrowia oraz zbliżający się termin osiągnięcia uprawnień emerytalnych zwrócił się do Prezydenta Miasta Częstochowy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę.
Wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy kierować będzie dotychczasowa zastępczyni naczelnika tego wydziału – Anna Król-Wiśniewska. Z kolei p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu została Joanna Holi-Sosnowska, która dotychczas była zastępczynią dyrektora MZDiT ds. finansowych i zamówień publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code