Bezpiecznie w Częstochowie


Taki obrazek można było zaobserwować podczas prewencyjnej kampanii ,,Bezpiecznie na drodze w Częstochowie”, realizowanej łącznie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. W jej ramach odbywają się wydarzenia służące poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

W związku z akcją, w Częstochowie wykonywanych jest kilka przedsięwzięć poświęconych poszczególnym użytkownikom. Pierwsza z nich to „Rowerem bezpiecznie”, czyli wspólne patrole prewencyjne Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie – akcja informacyjna dotyczy prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych (dodatkowo udzielane są informacje o możliwości skorzystania z pomocy, w przypadku problemów z uzależnieniem i przemocą). Ponadto, w wybranych punktach przeprowadzana jest kontrola trzeźwości, a podczas trwania akcji w szkołach i placówkach edukacyjnych odbywają się prelekcje i spotkania.

18 września podczas Europejskiego Dnia bez Ofiar Śmiertelnych „Na ratunek życiu” kierowcy popełniający wykroczenie drogowe mieli do wyboru przyjąć mandat karny, albo wziąć udział w akcji profilaktycznej składającej się z szeregu zadań do wykonania. Celem akcji było dotarcie do wyobraźni kierowców i tym samym ograniczenie liczby wypadków.

fot. UMCz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *