ISD Huta Częstochowa to firma z tradycją


ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (ISD HCZ) kontynuuje ponad 100-letnie tradycje hutnicze w Częstochowie. Od października 2005 r. należy do międzynarodowej Grupy ISD, a od sierpnia 2006 r. nosi obecną nazwę.

ISD Huta Częstochowa jest największym i najnowocześniejszym krajowym producentem blach grubych i rur bez szwu. Produkuje ok. 65 procent blach grubych wytwarzanych w Polsce i ma ponad 45 procent udziału w całości krajowego zużycia. ISD HCZ jest także uznanym producentem w tej branży w Europie (ok. 5 procent produkcji). Huta produkuje ponadto rury bez szwu, konstrukcje stalowe i prefabrykaty z blach grubych, a także półwyroby, koks metalurgiczny i opałowy.
ISD Huta Częstochowa ściśle współpracuje z hutą w Alczewsku, Stocznią Gdańsk oraz globalną siecią sprzedaży Duferco. Firma wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w obszarze produkcji blach grubych, koksu i półwyrobów. Certyfikacja Systemu została dokonana przez BVQI i PRS.

ISD Polska koordynuje wszystkie przedsięwzięcia ISD na terenie kraju. Spółka jest właścicielem kombinatu hutniczego ISD Huta Częstochowa oraz spółki handlowej ISD Trade. Jedynym udziałowcem ISD Polska Sp. z o.o. jest Korporacja ISD z siedzibą w Doniecku, która w Polsce jest właścicielem także Stoczni Gdańsk.
Do zadań ISD Polska należą: zarządzanie strategiczne, nadzór właścicielski, nadzór oraz koordynacja realizacji programu inwestycyjnego i zapewnienie finansowania działalności i rozwoju grupy
R

R

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *