Innowacyjny Uniwersytet


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od listopada 2018 r. jest partnerem projektu „Intranet: przedsiębiorczość korporacyjna – sieciowy zbiór strategii”, w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Koordynatorem projektu jest hiszpańskie konsorcjum technologiczno-edukacyjne CIDET. Partnerami w projekcie są również: Stichting on Education for Agility Liberating Structures (SEALS) (Holandia), The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education (Słowenia) oraz TREBAG Property and Project Management Ltd. (Węgry). Zespołem projektowym UJD kieruje dr hab. Alina Gil, prof. UJD. Zespół projektu tworzą: dr Rafał Głębocki, dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD i dr Joanna Górna.

Projekt „Intranet: Przedsiębiorczość korporacyjna. Sieciowy zbiór strategii” ma na celu promowanie kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości korporacyjnej przez łączenie potencjału ludzi, organizacji biznesowych i instytucji edukacyjnych. Działania odnoszą się do globalizacji oraz częstych zmian w środowiskach życia i pracy we współczesnych społeczeństwach sieciowych. Mamy nadzieję, że rezultaty projektu będą wsparciem w zakresie budowy efektywnych i dynamicznych zespołów oraz grup współpracy. Zakres podjętych działań umożliwi transfer i waloryzację wiedzy, jak również ciągły wzrost innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Korzyścią dla beneficjentów będzie praca nad postawami i umiejętności w sposób formalny i pozaformalny.

Produktem końcowym projektu jest utworzenie platformy szkoleniowej online z zestawem innowacyjnych praktycznych ćwiczeń dostępnych bezpłatnie mogących znaleźć zastosowanie w instytucjach/ organizacjach/ firmach na rzecz kształcenia i rozwoju społecznych kompetencji pracowników. Bardzo pomocnym narzędziem wspierającym prowadzenie szkoleń z tego zakresu jest przygotowany w ramach projektu podręcznik edukatora.

19 maja 2021 r. organizujemy spotkanie online, podczas którego przedstawimy efekty pracy nad projektem tj. podręcznik i materiały edukatora wspierające instytucje/ organizacje/ firmy w zarządzaniu zespołami ludzkimi i innowacjami oraz przygotowaną platformę szkoleniową online.

Więcej na stronie Uniwersytetu: https://www.ujd.edu.pl/news/view/finalizujemy-projekt-intranet-przedsiebiorczosc-korporacyjna-sieciowy-zbior-strategii

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.