Będzie kanalizacja


21. marca prezydent Tadeusz Wrona podpisał kontrakt (11 mln euro) na budowę kanalizacji sanitarnej w kilku dzielnicach Częstochowy. Tym samym zamknięto fazę przetargową projektu “Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie”, realizowanego od 2003 roku przy finansowym udziale Funduszu Spójności.

Dzięki kontraktowi dzielnice Częstochowy: Kiedrzyn, Józefówka i Góry Kawie; Mirów; Kręciwilk, Bugaj, Błeszno, Bór Wypalanki, Brzeziny i Kuźnica, Gnaszyn, Kawodrza, Grabówka, zyskają kanalizację sanitarną. Po świętach wielkanocnych rozpoczną się pierwsze prace w dzielnicy Kawodrza. Kontrakt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 59 km, przepompowni ścieków sanitarnych i kolektorów tłocznych z tych przepompowni o łącznej długości ok. 11 km oraz przekazanie sieci do użytkowania. Kanalizacja zostanie wybudowana w Kiedrzynie, Józefówce i Górach Kawich; Mirowie, Kręciwilku, na Bugaju, Błesznie, Borze i Wypalankach, w Brzezinach, Kuźnicy; Gnaszynie i Kawodrzy oraz na Grabówce. Oprócz tego realizator odpowiadał będzie także za wykonanie wszystkich robót towarzyszących.
Budowa kanalizacji jest częścią przedsięwzięcia, którego celem jest ochrona przed zanieczyszczeniami wód górnojurajskiego zbiornika wód podziemnych. Z tego zbiornika czerpana jest woda pitna dla mieszkańców Częstochowy, gminy Mykanów i gmin położonych w subregionie częstochowskim.

AW

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *