School Dating 2021


Sekretarz stanu Szymon Giżyński, otworzył 11 marca 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi on-line spotkanie inaugurujące School Dating 2021.

www.szymongizynski.pl

 

W spotkaniu polegającym na wymianie wzajemnych doświadczeń w szkolnictwie rolniczym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw rolnictwa Polski i Francji. Ministerstwo Rolnictwa Francji reprezentował Szef Biura ds. Współpracy europejskiej i międzynarodowej DGER, Philippe Renard.

Wirtualnej wymianie doświadczeń towarzyszyli dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce Marie-Christine Le Gal – Radca ds. Rolnych, Bożena Ciszak – Attachée ds. rolnych oraz Izabela Laskowska – Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele francuskich i polskich szkół rolniczych.

Międzynarodowe spotkania mają zbliżyć szkolnictwo rolnicze funkcjonujące w systemie edukacji Polski i Francji. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, możliwe będzie wykorzystanie dobrych sprawdzonych rozwiązań systemowych istniejących w naszych krajach.

– Bardzo nas cieszy, że możemy te przepływy doświadczeń, informacji, serdeczności i najlepszych życzeń, ale przede wszystkim wymiany kompetencji tak szeroko oferować. – powiedział podczas inauguracji School Dating minister Szymon Giżyński – Jesteśmy przekonani, że nasze relacje mają ogromną przyszłość, bo mają również wspaniałą tradycję fachowych kontaktów. Ja nie znam w Polsce działacza, lidera związku rolniczego, który w ciągu ostatnich 30 lat nie był we Francji i to nawet kilkukrotnie, po to, by tam podpatrywać rozwiązania, wymieniać i zdobywać doświadczenia, porównywać różne sposoby gospodarowania. Za to serdecznie Francji dziękujemy, a jest to czynione w przyjaznej, życzliwej atmosferze.

Minister zwrócił uwagę na rolę szkolnictwa rolniczego w Polsce:

– Liczba szkół rolniczych podległych ministerstwu stale się powiększa. Są doinwestowywanie, objęte współpracą międzynarodową. Bardzo liczymy na przyjaźń i współprace ze stroną francuską. Nasze spotkanie jest tego najlepszym dowodem, że nawet w tych trudnych czasach, nie zapominamy o tym ile możemy dla naszej wspólnej korzyści ofiarować sobie nawzajem, dorobku własnych doświadczeń i osiągnięć.

Uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach podkreślali istotne znaczenie szkół rolniczych w przygotowaniu kadr dla potrzeb sektora rolno-spożywczego, zauważając przy tym ważną rolę instytucji naukowych, przedstawicieli branży rolniczej, przedsiębiorców oraz pracodawców, w kreowaniu i współtworzeniu modelu kształcenia rolniczego.

Informację na temat roli szkolnictwa rolniczego w systemie oświaty w Polsce przedstawił dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik.

W założeniu inicjatywa School Dating 2021 to pierwszy praktyczny krok w kierunku nawiązania bezpośredniej współpracy nauczycieli resortowych szkół rolniczych z partnerskimi szkołami rolniczymi na terenie Francji. Kolejny ruch należy do szkół. Atmosfera spotkania pozwala przypuszczać, że zostanie wykonany.

źródło MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code