CZĘSTOCHOWA. Półtora miliona na zwierzęta


Częstochowscy radni zatwierdzili program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2021 rok. Jego cel to zarówno opieka, jak i zapobieganie bezdomności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

 

Główne zadania, jakie będą realizowane w ramach programu to m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku przy ulicy Gilowej, opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów, kastracja i sterylizacja bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, opieka nad zwierzętami, które ucierpiały w wyniku zdarzenia drogowego, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, znakowanie bezdomnych psów przebywających w schronisku, czy promowanie postaw i zachowań przyjaznych zwierzętom.

Nad realizacją programu będą czuwały: częstochowski oddział Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta, organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad zwierzętami, a także Straż Miejska, Komenda Miejska Policji i Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na wszystkie zadania wchodzące w skład programu, w budżecie miasta zarezerwowano niemal 1,5 mln zł. 1,2 mln otrzyma schronisko dla bezdomnych zwierząt, 6 tys. zostanie przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi kotami, kolejne 6 tys. na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim, 50 tys. na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących oraz 178,5 tys. (z czego 128,5 tys. z budżetu obywatelskiego) na sterylizację i kastrację psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie miasta.

 

 

za UMCz

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *