Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci


Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła właśnie rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

 

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym całego przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Rolniczy Przegląd Techniczny.

Z wielką przyjemnością możemy stwierdzić, że Ogólnopolski Konkurs Plastyczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i mamy nadzieję, że i w tegorocznej edycji odkryjemy wiele kreatywnych i twórczych pomysłów naszych wspaniałych pociech.

W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2020 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 1776 prac plastycznych dzieci z ponad 180 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim.

Jak co roku Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowanego przez KRUS.

Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę jaką zdobyły dzieci uczestnicząc

w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Szkoły działające na terenie województwa śląskiego, z których uczniowie chcą wziąć udział w Konkursie, kontaktują się z OR KRUS w Częstochowie lub najbliższą PT KRUS, gdzie dostępne są wszystkie niezbędne informacje  na temat organizacji etapu wojewódzkiego.

Wszystkie zgłoszone prace oceni Wojewódzka Komisja Konkursowa, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową w Warszawie.

Laureaci każdego ze szczebli otrzymają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA!

  • nadsyłanie prac – do 31 marca 2021 r.
  • zakończenie etapu wojewódzkiego – 30 kwietnia 2021r.
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, iż wszystkie formularze, regulamin konkursu, dane adresowe dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl. oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *