„Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas”


W ostatnim czasie na terenie Aleksandrii pojawiają się gatunki zwierząt, których nie widziano w tych rejonach od długich lat. Powodem takiego stanu rzeczy jest odejście od rolnictwa małoobszarowego. Przez ostatnie 30 lat na teren porolny wchodził nieśmiało las, zmieniając krajobraz i dając schronienie licznym gatunkom zwierząt, z których niektóre są bardzo interesujące. 

 

Jednym z nowych mieszkańców Aleksandrii jest bóbr. Znane są co najmniej 3 jego siedliska wzdłuż cieku Trzepizurka – Żabianka. Samego bobra trudno jest zaobserwować przez jego nocny, skryty tryb życia. Natomiast śladów jego bytowania nie sposób przeoczyć. Bóbr jest gatunkiem przystosowującym siedlisko do swoich potrzeb. Jego tamy, sięgające 60 cm wysokości, spiętrzają wodę i zatrzymują ją w środowisku. Działalność bobrów przy ul. Akacjowej rozlała wodę na obszarze około 4,5 ha.

Projekt edukacyjny złożony przez grupę MARTENS, pod tytułem „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas” został wyróżniony i nagrodzony przez firmę Cemex.

Celem projektu było zwrócenie uwagi na osiedlenie się bobrów w naszej miejscowości, poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia wpływu działalności tych zwierząt na środowisko, a także rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz ekologicznych. We współpracy i pod opieką merytoryczną pani Aleksandry Pacult St. Specjalisty ds. Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności oraz pani Agnieszki Rutkowskiej członkini zarządu Fundacji Cemex – Budujemy Przyszłość zrealizowane zostały do tej pory najważniejsze założenia projektu.

Stworzono tablice informacyjne, które wkrótce zostaną powieszone w okolicach siedliska bobrów, przy ul. Strażackiej. Staną się one jednym z punktów edukacyjno-przyrodniczych, obok Pajdowej Góry czy bagien Pohulanka (dojazd od ulicy Sosnowej), na ścieżce rowerowej biegnącej przez Aleksandrię. Zapraszamy miłośników przyrody i turystyki do zatrzymania się w miejscach wskazanych na mapie i obserwacji zmian ekosystemu wywołanych działalnością bobrów.

Ogłoszono również dwa konkursy skierowane do uczniów szkoły w Aleksandrii: konkurs plastyczny oraz prezentacja multimedialna (szczegóły na stronie szkoły).

Dziękujemy FUNDACJI CEMEX – BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ za przyznany grant na realizację działań zaplanowanych w projekcie oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursów.

W prace nad projektem zostali również zaangażowani nauczyciele oraz mieszkańcy Aleksandrii: Pani Justyna Janus, która wykonała zdjęcia, wykorzystane na tablicach. Pan Bogdan Maroszek, który sfilmował widok nad rozlewiskami dronem. Filmy z przelotów będzie można obejrzeć, skanując QR kody, umieszczone na tablicach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, na wiosnę przesunięte zostało oddanie tablic informacyjnych oraz prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrii.
O bobrach w ich naturalnym środowisku opowie Szymon Ankowski, student Wydziału Leśnego uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach pracy inżynierskiej planowane jest również badanie wpływu obecności bobrów na czystość wód.

Szymon Ankowski

 

fot. Justyna Janus

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *