Czy doszło do kradzieży danych osobowych w częstochowskim MOPS?


Poszkodowani pracownicy MOPS twierdzą, że tak. Jeśli faktycznie doszło do tego procederu, to pod znakiem zapytania stają transparentność internetowego głosowania w Budżecie Obywatelskim i wyniki w roku 2020 oraz w latach ubiegłych.

 

Sprawa dotyczy głosowania internetowego na projekt Budżetu Obywatelskiego. Konkretnie chodzi o głosowanie nr 821, pod którym zarejestrowano zadanie: DOSL, czyli dotacje dla dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnej. Miał on być oczkiem w głowie radnego Dariusza Kapinosa z SLD. Jak się dowiedzieliśmy, za wnioskiem miała też lobbować dyrektorka MOPS Małgorzata Mruszczyk.

Sprawa zbulwersowała pracowników. Radna PiS, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Monika Pohorecka  już w tej sprawie złożyła interpelację  do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Jak podkreśla w swym piśmie:

„W trakcie procedowania budżetu obywatelskiego mieliśmy do czynienia   z precedensem w postaci bardzo intensywnego lobbowania jednego z zadań przez radnych miasta i inne osoby ,,skupione” wokół środowiska prezydenta miasta m.in. Dyrektora MOPSu, czyli instytucji w której doszło do wyżej opisanego incydentu. Wobec powyższego zachodzi uzasadniona obawa, że mogło dojść do celowego działania zmierzającego do uzyskania odpowiedniej ilości głosów skutkujących ,,wygraną” zadania, które dotychczas było realizowane m.in. przez MOPS, a którego liderem była Gmina Miasto Częstochowa. Niepokój budzi kwestia bezpieczeństwa danych osobowych podopiecznych.   Jeśli podszywano się pod pracowników i oddawano głos w ich imieniu, to istnieje zasadne podejrzenie, że zrobiono tak samo w przypadku podopiecznych. W związku z powyższym domagam się szczegółowych informacji w zakresie podjętych działań.”

 

 

 

Poniżej cała interpelacja radnej Moniki Pohoreckiej

 

Częstochowa; 19.02.2021 r.

 

Radna

Monika Pohorecka

Przewodnicząca Komisji

Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent

Miasta Częstochowy

 

 

                                                 

 

      INTERPELACJA VIII/2021

 

w sprawie: informacji w zakresie podjętych działań dot. ,,podszywania się”                  pod osoby fizyczne i występowania w ich imieniu z użyciem ich danych osobowych bez ich zgody i wiedzy.

 

W związku z niepokojącymi informacjami, które otrzymałam od pracowników MOPS-u w Częstochowie, wskazującymi na możliwość popełnienia przestępstwa polegającego                     na kradzieży ich danych osobowych, podszywania się pod nich w celu oddania głosu na konkretne zadanie w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego, zwracam się                  z prośbą o następujące informacje:

  1. Czy Prezydent miasta (gmina) poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych                             o zaistniałej sytuacji ?
  2. Czy dokonano kontroli sposobu zabezpieczania danych osobowych w MOPS-ie                     w Częstochowie, wdrożonych i obowiązujących procedur w w/w zakresie ?

Jeśli tak, proszę o jej wyniki celem zapoznania się.

Jeśli nie, proszę o wdrożenie takich działań i przedstawienie ich w odpowiedzi                    na interpelację.

  1. Czy zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa                     w w/w sprawie do Prokuratury (przez kogo i kiedy ?).

 

W trakcie procedowania budżetu obywatelskiego mieliśmy do czynienia  precedensem w postaci bardzo intensywnego lobbowania jednego z zadań przez radnych miasta i inne osoby ,,skupione” wokół środowiska prezydenta miasta m.in. Dyrektora MOPSu, czyli instytucji w której doszło do wyżej opisanego incydentu.

Wobec powyższego zachodzi uzasadniona obawa, że mogło dojść do celowego działania zmierzającego do uzyskania odpowiedniej ilości głosów skutkujących ,,wygraną” zadania, które dotychczas było realizowane m.in. przez MOPS, a którego liderem była Gmina Miasto Częstochowa.

Niepokój budzi kwestia bezpieczeństwa danych osobowych podopiecznych.  Jeśli podszywano się pod pracowników i oddawano głos w ich imieniu, to istnieje zasadne podejrzenie, że zrobiono tak samo w przypadku podopiecznych.

W związku z powyższym domagam się szczegółowych informacji w zakresie podjętych działań.

 

 

 

Z poważaniem

Monika Pohorecka

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *