Częstochowski radny PiS Piotr Wrona pisze do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ujawnienia danych osób składających wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta


–  Szanowny Panie Prezesie, informuję, że  jako Radny Miasta Częstochowy, pozyskałem informację o możliwym ujawnieniu danych osobowych i dokumentów z procesu wydawania zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy. Mieszkaniec mojego miasta, który pragnie zostać anonimowy, przesłał mi zrzuty ekranu, jakie zrobił, Załącznika do Zarządzenia nr 1245.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2020 r.  Załącznik ten pojawił się na BIP-ie prawdopodobnie 18 listopada 2020 roku, obecnie jest opublikowany w innej wersji – pisze radny Piotr Wrona.

W sprawie podejrzenia wycieku i wykorzystania danych osobowych z MOPS do głosowania na wniosek nr 821 budżetu obywatelskiego radny Piotr Wrona wystosował także dwie interpelacje do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

 

Częstochowa, dn. 22.02.2021r.

 

 

     Sz. P.  Jan Nowak

       Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych

                                   

 

      

Szanowny Panie Prezesie, informuję, że  jako Radny Miasta Częstochowy, pozyskałem informację o możliwym ujawnieniu danych osobowych i dokumentów z procesu wydawania zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy. Mieszkaniec mojego miasta, który pragnie zostać anonimowy, przesłał mi zrzuty ekranu, jakie zrobił, Załącznika do Zarządzenia nr 1245.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2020 r.  Załącznik ten pojawił się na BIP-ie prawdopodobnie 18 listopada 2020 roku., obecnie jest opublikowany w innej wersji.

W opublikowanym Załączniku do Zarządzenie można zobaczyć pełne dane imiona i nazwiska, adresy, numery działek i wnioski jakie składały osoby fizyczne.

Proszę o sprawdzenie moich informacji i przeprowadzenie gruntownej kontroli w tej sprawie.

 

Z poważaniem

Piotr Wrona

     (-podpisano elektronicznie-)

 

W sprawie podejrzenia wycieku  radny Piotr Wrona wystosował także dwie interpelacje do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
Interpelacja 1.

Częstochowa, dn.20.02.2021r.

Szanowny Pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy
Interpelacja 5 /II
Dotyczy: Braku klauzuli RODO w umowach część 2
Szanowny Panie Prezydencie, jako Radny Miasta Częstochowy, proszę o informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące zawierania klauzuli RODO i ewentualnych naruszeń RODO w wydziale Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. W kontekście pozyskania informacji o możliwej kradzieży danych osobowych w MOPS-ie, ponownie proszę o podanie informacji, o które pytałem w interpelacji z dnia 04.08.2020 roku. Wobec powyższego pytania doprecyzowałem i poszerzyłem, oczekuję od Pana jasnych i klarownych odpowiedzi.
1.Proszę o informacje, czy w latach 2018-2021 wszystkie umowy wychodzące z tego wydziału, które wymagały klauzuli RODO, były w nią zaopatrzone? ( Proszę o odpowiedź TAK lub NIE)
2.Ile procent mogły stanowić, w latach 2018-2021, umowy wychodzących z tego wydziału, które powinny być zaopatrzone w klauzulę RODO, a takiej klauzuli nie zawierały?
3.Proszę o informacje, czy w latach 2018-2021 wszystkie dokumenty wychodzące z tego wydziału, które wymagały klauzuli RODO, były w nią zaopatrzone? ( Proszę o odpowiedź TAK lub NIE)
4.Ile procent mogły stanowić, w latach 2018-2021, dokumenty wychodzące z tego wydziału, które powinny być zaopatrzone w klauzulę RODO, a takiej klauzuli nie zawierały?
5.Czy w wydziale tym w ostatnich 3 latach doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych? ( jeżeli tak to ile razy i kiedy?)
6.Czy w wydziale tym w ostatnich 3 latach doszło do naruszenia ochrony danych? ( jeżeli tak to ile razy i kiedy?)7.Czy w ostatnich 3 latach wpłynęły do urzędu skargi lub informacje dotyczące Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w sprawie ujawnienia lub naruszenia danych lub przepisów o ochronie danych? (jeżeli tak to ile razy, kiedy i w jakich sprawach?)
8.Czy toczy się lub toczyło postępowanie lub sprawa sądowa w sprawie ujawnienia lub naruszenia danych lub przepisów o ochronie danych? 9.Czy o ewentualnych wszystkich przypadkach ujawnienia lub naruszeniach danych lub przepisów o ochronie danych został poinformowany Urząd Ochrony Danych Osobowych ? ( Proszę o odpowiedź TAK lub NIE)
P.S. Ponadto uprzejmie przypominam o art.23 u.d.i.p.

Piotr Wrona

Interpelacja 2.

Częstochowa, dn. 21.02.2021r.

Szanowny Pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Interpelacja 7 /II

Dotyczy: Ujawnienia danych osobowych z Zarządzenia Prezydenta nr 1245.2020

Szanowny Panie Prezydencie, jako Radny Miasta Częstochowy, proszę o informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnego ujawnienia danych osobowych z Załącznika do Zarządzenia nr 1245.2020.

1.Czy prawdą jest, że w czasie publikacji załącznika do Pańskiego zarządzenia doszło do ujawnienia danych osobowych i podmiotów, które składały wnioski do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego?

2.Czy ujawnienie tych danych może doprowadzić do uchylenia podjętej uchwały w w/w sprawie?( ujawniono treści wniosków , rozstrzygnięcia jak i uzasadnienia do nich)

3.Czy osoby, których dane osobowe ujawnione, zostały o tym fakcie poinformowane?

4.Czy o fakcie tym poinformowany został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? ( Proszę podać datę)

5.Kiedy posiadł Pan wiedzę na ten temat?

Piotr Wrona

P.S. Ponadto uprzejmie przypominam o art.23 u.d.i.p.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *