W OPINII RADNEGO. Znikające miasto Częstochowa


Częstochowa należy do liderów najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Jesteśmy na 39. pozycji wśród 919 miast. Ranking został przygotowany w oparciu o dane GUS z 2016 oraz 2002 roku. By to lepiej zobrazować należy sięgnąć do danych na ten temat z lat 2016–2018.

Opierając się na informacjach z ewidencji ludności Wydziału Spraw Obywatelskich, podawanych do publicznej wiadomości na sesjach Rady Miasta, od marca 2016 do marca 2018 liczba osób zameldowanych w Częstochowie spadła aż o 5855 mieszkańców (w tym zameldowanych na pobyt stały o 5705 i 150 na czasowy).
Coraz więcej mieszkańców opuszcza Częstochowę i jak dotąd niewiele się dzieje, by powstrzymać ten trend. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w zakresie tworzenia na tyle zachęcających warunków, aby Częstochowa stanowiła dogodne miejsce do życia, a nie jedynie przystanek na czas studiów bądź wybór podyktowany inną koniecznością. Jak widać coraz mniej osób przyjeżdża tu, by zamieszkać na stałe.
Brak miejskiej oferty turystyczno-pielgrzymkowej powoduje, że przyjeżdżający na Jasną Górę nie korzystają z możliwości i potencjału miasta.
Do dziś urzędujący drugą kadencję prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nie rozpoczął kampanii pozytywnej, by zatrzymać pielgrzymów na dłużej, co skutkowałoby realnymi wpływami do budżetu. Pamiętamy za to cały szereg doniesień, które działają do dziś na negatywny wizerunek miasta. Były to: wprowadzenie opłaty dla pielgrzymów i turystów odwiedzających miasto; zaprzestania nadawania modlitw przez głośniki w Alejach; prowokacja i „przegonienie” motocyklistów z Jasnej Góry.
Klub Prawa i Sprawiedliwość już w 2015 roku podał na tacy prezydentowi wiele możliwości zatrzymania pielgrzymów w naszym mieście m.in. przez:
– dostosowanie oferty kulturalnej i turystycznej do zmieniającego się popytu na turystykę biznesową, specjalistyczną, industrialną i inne formy aktywnego wypoczynku;
– wprowadzenie „Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Regionu Częstochowskiego”, którego zapleczem może być portal internetowy grupujący w jednym miejscu aktualności o atrakcjach turystycznych, kulturalnych, sportowych i usługowych dostępnych w regionie;
– stworzenie bazy odwiedzających i mieszkańców – potencjalnych odbiorców oferty kulturalno-turystycznej, do których będzie wysyłana subskrypcja z informacjami o wydarzeniach i aktualnościach;
– stworzenie mapy szlaków turystycznych Częstochowy (m.in. szlak Orlich Gniazd, Szlak Jury Wieluńskiej oraz Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty) i regionu, wskazującej doskonałe tereny dla miłośników historii, turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wspinaczkowej, jaskiniowej, lotniarstwa i kajakarstwa;
– opracowanie mapy najatrakcyjniejszych miejsc naszego miasta wraz z bazą hotelową, siecią hosteli i punktów gastronomicznych, które promowałyby kuchnię regionalną;
– stworzenie szerokiej oferty dla pielgrzymów, wskazujących walory Częstochowy i regionu;
– promowanie sektorów bazy noclegowej w mieście, by zatrzymać na dłużej pątników i turystów;
– wspieranie rozwoju lokalnej branży turystycznej, promujący markowe produkty turystyczne np. przez odpowiednie oznaczenie dojazdu do interesujących miejsc;
– przygotowanie szerokiej gamy materiałów promocyjnych, prospektów, przewodników i folderów tematycznych (uwzględniając różne oczekiwania potencjalnych gości) oraz dystrybuować je m.in. na potrzeby punktów informacji turystycznej, hoteli w Częstochowie oraz zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej;
– zorganizowanie cyklicznych wizyt studyjnych dla dziennikarzy prasowych, ekip telewizyjnych i radiowych oraz przedstawicieli biur podróży, którzy podczas pobytu zapoznają się z ofertą regionu i nawiążą kontakty z rodzimą branżą turystyczną i gastronomiczną;
– wykorzystanie faktu spotykania się w Częstochowie wielu grup zawodowych (pielgrzymki „tematyczne”) z różnych miast przez inicjowanie sympozjów, konferencji czy dostosowaną do oczekiwań ofertę kulturalną;
– wykreowanie markowych produktów turystycznych regionu przeznaczonych dla różnych grup odbiorców;
– rozwinięcie walorów turystyki rowerowej w Częstochowie i regionie, przy współpracy z takimi miejscowościami jak Bobolice, Złoty Potok, Poraj czy Olsztyn;
– stworzenie partnerstwa miast i branży turystycznej na rzecz spójnego systemu zarządzania rynkiem turystycznym regionu;
– wsparcia udziału Częstochowy w kształtowaniu spójnej polityki rozwoju ruchu turystycznego w województwie;
– zainicjowania multimedialnych wydawnictw związanych z promocją i rozwojem turystyki w Częstochowie i regionie.
Prezydent mimo proponowanych gotowych rozwiązań albo ich nie podjął, albo zrobił to po swojemu, reklamując hipermarkety obok targowiska na „Ryneczku” przy Wałach Dwernickiego, co nijak się ma do wsparcia lokalnej przedsiębiorczości. Podobnie rzecz się ma z jednolitym planem strategii promowania i wspierania studentów oraz tworzenia nowych, atrakcyjnych kierunków w lokalnym szkolnictwie średnim.
Brak młodych ludzi zmniejsza szansę na przyciągnięcie pracodawców, przez co spowalnia tempo tworzenia nowych miejsc pracy, a to w następstwie utrudnia wzrost płac.
Koło się zamyka.

Jest źle, a może być jeszcze gorzej
Obecny sposób myślenia władz Częstochowy, który pod pretekstem obrony miasta przed „rozlewaniem się”, sprowadza się do hamowania zabudowy, przez co coraz więcej mieszkańców wyprowadza się z miasta do miejsc gdzie nie ma tego typu ograniczeń, a kupno gruntów i budowa nie oznaczają męki z załatwieniem niezbędnych pozwoleń.
Taka krótkowzroczność powoduje stopniowe pustoszenie miasta, tymczasem poza jego granicami kwitnie budownictwo, które zaczyna przypominać miejskie osiedla zabudowy jednorodzinnej.
W dalszej perspektywie taka polityka władz miasta oznacza groźbę skurczenia się obszaru administracyjnego, a na poparcie tej tezy niech posłuży fakt, że od mieszkańców wielu dzielnic Częstochowy dociera do nas coraz więcej głosów, że chcą się one od nas odłączyć.
Władze niektórych miast w Polsce rozumieją, że o mieszkańców należy walczyć.
Doskonałym przykładem są uruchomione żłobki w miejscach pracy w lub programy stypendialne dla studentów czy wsparcie dla budownictwa społecznego.
Częstochowa potrzebuje programów:
– wsparcia i pomocy w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, atrakcyjnych kierunków kształcenia. W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa należy promować zatrudnienie osób starszych i niepełnosprawnych, przy zapewnieniu im elastycznego czasu pracy dostosowanego do możliwości i ograniczeń tych grup oraz odpowiednich warunków pracy, stosując dopłaty dla pracodawców;
– potrzebujemy natychmiast stworzenia planu poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej.
Musimy podjąć niezbędne działania, aby Częstochowa mogła być inicjatorem procesu pozwalającego na powrót Polaków do naszego miasta, którzy obecnie pracują i mieszkają za granicą. Dopiero skuteczne wdrożenie tych programów pozwoli na wykorzystanie potencjału zdobytego doświadczenia naszych rodaków.
Częstochowa, korzystając z doświadczenia programów realizowanych w innych miastach, może stworzyć obecnym i przyszłym mieszkańcom Częstochowy poczucie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego, co sprawi, że miasto to stanie się rokującym na przyszłość, atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Dzięki zmianie prezydenta i możliwym osiągnięciu trójwładzy Częstochowa po raz pierwszy będzie mogła szeroko korzystać ze wsparcia i pomocy w pozyskiwaniu środków na potrzeby mieszkańców i rozwój miasta przy sprawnym i skoordynowanym działaniom.

Informacja z ewidencji ludności Wydziału Spraw Obywatelskich :
– Dane z dnia 25 marca 2016 roku: liczba osób zameldowanych w Częstochowie wynosiła 223 870, w tym liczba osób zameldowanych na pobyt stały 219 161, a na pobyt czasowy 4 709.
– Dane z dnia 14 marca 2018 roku: liczba osób zameldowanych w Częstochowie wynosiła 218 015, w tym liczba osób zameldowanych na pobyt stały 213456, a na pobyt czasowy 4 559.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Częstochowie A

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code