Uniwersyteckie święto. Marszałek Senatu na Uniwersytecie w Częstochowie


– Niech nasz Uniwersytet Częstochowski będzie tą świergocącą jaskółką ku następnym celom – powiedział poseł Szymon Giżyński podczas Święto Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, korelując swe słowa do działań odnoszących się do utworzenia województwa częstochowskiego. Gościem honorowym uroczystości był marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który podkreślał, że utworzenie Uniwersytetu to szansa na dalszy, ambitny rozwój Częstochowy.

20 czerwca 2018 roku miało miejsce Święto Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Rangę i podniosłość uroczystości dodał fakt, że po raz pierwszy odbyła się ona w murach Uniwersytetu. Obchody rozpoczęto Mszą Święta Kościele Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, przy Al. NMP 56,w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni, celebrowaną przez abp. ks. dr. Wacława Depo. W trakcie Mszy Świętej poświęcono nowy sztandar Uczelni. Podczas posiedzenia Senatu miało miejsce nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UJD prof. dr. hab. Stanisławowi Gajdzie, dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownikowi Katedry Języka Polskiego. Odbyła się także tradycyjna promocja Doktorów Habilitowanych i Doktorów. Marszałek Karczewski i wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wręczyli odznaczenia i medale pracownikom Uczelni.
Uroczyste posiedzenie Senatu w UJD przy ul. Waszyngtona 4/8, zainaugurowano chóralnym odśpiewaniem Hymnu Polskiego. W swym przemówieniu JM Rektor Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska przybliżyła dwudziestoletnią drogę tworzenia Uniwersytetu. Dziękowała posłowi Szymonowi Giżyńskiemu i senatorowi Arturowi Warzosze za ich niepośledni wkład w proces powołania Uniwersytetu. Słowa uznania i podziękowania skierowała także do całej kadry uczelni za ich determinację i udział w budowaniu pozycji naukowej uczelni.
Społeczności uczelni gratulował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podkreślił pasję i zaangażowanie kadry naukowej i wszystkich pracowników. Dziękował także posłowi Szymonowi Giżyńskiemu i senatorowi Arturowi Warzosze. Dla nas jest niezwykle ważne, że na mapie Polski mamy kolejny uniwersytet. Częstochowa to miejsce, do którego przybywają nie tylko Polacy z całego świata, ale także obywatele innych krajów. W Polsce naukę na studiach chcą kontynuować studenci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalii, ale przede wszystkim nasi rodacy zza wschodniej granicy. Tu chcą pogłębiać swoją wiedzę, podnosić swoje kwalifikacje. W tym kontekście powstanie Uniwersytetu to wielka szansa również dla Państwa i dla Częstochowy – powiedział marszałek Karczewski.

Gratulacje i życzenia na ręce rektor prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej złożyli także obecni na uroczystości częstochowscy parlamentarzyści. Poseł Szymon Giżyński przemawiając, podziękował za obecność w Częstochowie marszałka Stanisława Karczewskiego i jego optymistyczne dla Częstochowy słowa. – To dobrze nam wróży, bo Pan Marszałek podczas udzielnych wywiadów powiedział kilka ważnych dla nas rzeczy. Odnosząc się do naszego Uniwersytetu stwierdził, że to nie koniec, że dopiero początek, bo trzeba Uniwersytet rozwijać, dalej tworzyć. Odbieramy to jako deklarację najwyższych władz państwa o znaczącym udziale i od strony inicjatywy, i od strony środków, w to, żebyśmy mieli Uniwersytet wspaniały. I godny duchowej stolicy Polski. I godny miasta, które, jak wspomniał Pan Marszałek, jest miastem ważnym i dużym w skali kraju. Miastem do którego zdążają wszyscy Polacy. I byłym miastem wojewódzkim. Rozwój i podążanie ku kolejnym celom oznacza, że Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego (Zespół został powołany z inicjatywy posła Szymona Giżyńskiego – przyp. red.) nie przestaje istnieć. W ciągu najbliższych tygodni – mam nadzieję, że będzie to wolą naszych koleżanek i kolegów parlamentarzystów z Częstochowy i innych okręgów, z którymi ten zespół powołaliśmy przemianowany zostanie na Zespół ds. Rozwoju Uniwersytetu Częstochowskiego. Podobnie Fundacja na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego korzystając z sugestii Pana Marszałka – może będzie nazwana Fundacją na Rzecz Tworzenia Uniwersytetu. Oczywiście w kontekście nieustającego tworzenia Uniwersytetu w kierunku wielkiej, znaczącej na naukowej i duchowej mapie Polski uczelni – mówił poseł Szymon Giżyński. Poseł Giżyński odniósł się także do sprawy utworzenia województwa częstochowskiego, o czym także, w pozytywnym aspekcie, w wywiadzie mówił marszałek Stanisław Karczewski. – Program i deklaracja powołania województwa częstochowskiego są w programie Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdzał to wielokrotnie Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Potwierdzał to Pan Minister Mariusz Błaszczak, który mówił, że będzie to możliwe w zależności od sytuacji politycznej, albo w końcu tej kadencji, albo na początku następnej. Potwierdził to także w odpowiedzi na interpelację minister Paweł Szefernaker, który zawarł intencje i ocenę sytuacji, stwierdzając że jesteśmy w fazie konsultacyjnego tworzenia województwa częstochowskiego. Niech zatem nasz kochany Uniwersytet Częstochowski będzie tą świergocąca jaskółką ku następnym celom – konkludował poseł Szymon Giżyński.
Z kolei senator Artur Warzocha podkreśli, że Święto Uczeni jest ważne dla całej Uczelni, ale także dla miasta Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej. – Dzisiaj Częstochowa dostaje szanse, której nie może zmarnować. Przez wiele lat staraliśmy się o powołanie Uniwersytetu. I dzisiaj, kiedy możemy się nim cieszyć, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy znowu na początku drogi, abyśmy się stali nie przymiotnikowym, ale Uniwersytetem Częstochowskim. Przez ostanie lata pokazaliśmy, że marzenia potrafimy realizować i wiem, że tak zaangażowaną i wybitną kadrą, mimo trudnej drogi, uda się nam zdobyć kolejne marzenia – powiedział senator Artur Warzocha. .
Uroczystości uświetniły koncerty Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie pod dyrekcją dr hab. Przemysława Jeziorowskiego oraz Zespołu Instrumentalnego Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonego przez mgr. Marka Kudrę.

Sylwetka
Prof. Stanisław Gajda od kilkunastu lat pełni obowiązki dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Katedry Języka Polskiego. Jest członkiem komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Językoznawstwa (od 1990, przewodniczył Komitetowi przez dwie kadencje 1999-2007), Komitetu Słowianoznawstwa (od 2003) oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jako członek Rady Języka Polskiego od początku jej istnienia (czyli od 1966 r.) jest współodpowiedzialny m.in. za wszystkie uchwały ortograficzne Rady. Wchodzi w skład rad naukowych: IBL PAN (od 1998) i IJP PAN (od 1993).
W uznaniu działalności naukowej prof. Stanisława Gajdy przyznano mu wyróżnienia zagraniczne, a także krajowe: honorowe członkostwo w Czeskim Towarzystwie Językoznawczym w 2002 roku oraz tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu św. Cyryla i św. Metodego w Skopje i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się na języku polskim i językach słowiańskich. Dotyczą teorii oraz historii języka, stylistyki, onomastyki, leksykologii, lingwistyki tekstu, socjolingwistyki i kultury języka. Znalazły one wyraz w prawie 300 publikacjach, które stanowią znaczny wkład do językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego. Oprócz osiągnięć czysto badawczych trzeba docenić nieprzeciętny talent naukowo-organizacyjny prof. S. Gajdy i Jego zasługi w kierowaniu zespołami badawczymi oraz udział w pracach instytucji i gremiów naukowych.
Światową pozycję w slawistyce przyniosły mu dokonania zawarte w dwu seriach wydawniczych: Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich (t. 1-14, 1996-2004) oraz Komparacja Systemów i Funkcjonowania Współczesnych Języków Słowiańskich (t. 1-4, 2003-2009). Trafiły one do bibliotek slawistycznych na całym świecie. Obie serie były rezultatem realizacji wielkich międzynarodowych programów badawczych.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code