W 2020 roku częstochowska Straż Miejska podjęła 31.225 interwencji


Częstochowscy strażnicy miejscy w 2020 roku podjęli na terenie miasta około 31225 interwencji. 14672 interwencji to telefoniczne zgłoszenia na stanowisko dyżurnego. Zdecydowana większość interwencji kończyła się pouczeniami.

 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 30 lat patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta. Strażnicy miejscy realizują zgłoszenia mieszkańców Częstochowy oraz podejmują własne interwencje podczas służby patrolowej. W 2020 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 31225 interwencji, z czego 14672 na telefoniczny wniosek.

Na interwencje Straży Miejskiej złożyło się: 7683 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 5947 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4555 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 4366 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 1302 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu, 1143 wykroczenia przeciwko utrzymaniu czystości i porządku w gminie i inne…

Wykonując czynności służbowe 22377 pouczeń, nałożyli 4023 mandaty (12,88% wszystkich interwencji) i skierowali 103 wnioski o ukaranie do Sądu. Przypomnijmy, że częstochowscy strażnicy miejscy obsłużyli też 755 interwencji ujawnionych przez operatorów miejskiego monitoringu.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.