TELEFON DO REDAKCJI / Jak wyrzucać śmieci w izolacji?


– Jestem od tygodnia na izolacji z powodu zakażenia Covid-19 i jestem osobą samotną. Nie wiem jak pozbyć się śmieci, które przecież są skażone? – mówi nam pani Janina. Jak dodaje, wszystko jest dobrze zorganizowane, bo przebieg izolacji jest rejestrowany i prowadzony pod ścisłym nadzorem, ale brakuje informacji o sposobie pozbywania się odpadów.

 

Zapytaliśmy o to Urząd Miasta Częstochowy. Poniżej informacja dotycząca problemu. Potrzebę odbioru odpadów należy zgłosić do Centrum Usług Komunalnych.

„Odbiór odpadów od osób przebywających w izolacji odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Odpady odbierane są ww. sposób tylko od osób skierowanych na izolację, które zgłoszą się co Centrum Usług Komunalnych, gdyż zgodnie z załączonym dokumentem, CUK nie może otrzymać danych, gdzie przebywają osoby skierowane na izolację. Częstochowa zabezpieczyła odbiór odpadów już we wrześniu 2020 roku i od tej pory realizujemy tę usługę.” – pisze Naczelnik Działu Usług Komunalnych Łukasz Kot.

 

Wytyczne ministra dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

  • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
  • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
  • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
  • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.