PUNKTY SZCZEPIEŃ MASOWYCH W CZĘSTOCHOWIE BĘDĄ W SZPITALACH


Punkty Szczepień Masowych przeciwko Covid-19 mają działać w Częstochowie w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy Mirowskiej oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy alei Pokoju. Taka jest propozycja miasta uzgodniona z dyrekcjami obu szpitali oraz wojewodą.

W związku ze spodziewanym zwiększaniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dostarczanych do Polski powstał rządowy plan utworzenia Punktów Szczepień Masowych (PSM) w każdym powiecie. Nowe Punkty Szczepień Masowych (PSM) powinny być tworzone przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami. Wojewodowie i samorządy mają dążyć do zapewnienia w każdym powiecie możliwości wykonywania ok. 800 szczepień tygodniowo na 10 tys. dorosłych mieszkańców.

Zgodnie z tą koncepcją każdy PSM powinien działać przy wybranym podmiocie prowadzącym działalność leczniczą (PWDL), jako oddzielny punkt szczepień.

Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień, w tym jeden prowadzony przez PWDL – najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień, a drugi prowadzony przez samorząd we współpracy z wybranym PWDL (np. w postaci drive-thru).

W każdym PSM mają pracować przynajmniej 2-3 zespoły szczepiące,  przy czym jeden zespół powinien być w stanie wykonać co najmniej 100 szczepień dziennie.

Dodatkowo w każdym punkcie szczepień masowych pracę ułatwiać mogą osoby odpowiedzialne za sterowanie ruchem pacjentów i pilnowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Samorządy i podmioty lecznicze będą mogły w razie potrzeby skorzystać w tym celu z pomocy służb państwowych lub samorządowych (np. straży pożarnej, straży miejskiej, wojsk obrony terytorialnej).

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, możliwość zapewnienia wykwalifikowanej kadry w punktach szczepień oraz odpowiednich warunków sanitarnych, w Częstochowie utworzenie Punktów Szczepień Masowych zaplanowane zostało w Miejskim Szpitalu Zespolonym (MSZ podlega samorządowi miejskiemu) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie przy alei Pokoju 44, czyli w oddziale szpitalnym na Kucelinie (WSS podlega władzom marszałkowskim województwa).

Jeżeli chodzi o wszystkie dotychczasowe punkty szczepień przeciwko Covid-19 obecnie w Częstochowie działa ich w sumie 34, w tym punkty dwa punkty w MSZ (ul. Mirowska i Bony) oraz jeden w WSS (punkt przy ul. Bialskiej).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.