KALENDARIUM EKOLOGA


21 marca

Światowy Dzień Lasu

 

21 marca

Światowy Dzień Lasu

Międzynarodowy Dzień Lasu to święto  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Jego celem jest  uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów).

 

Dzień Wierzby

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Niestety, wskutek działalności człowieka, ich liczba maleje, a wraz z ich zanikiem  poważnie ograniczona zostaje różnorodność polskiej fauny. W celu zachowania tak charakterystycznego dla Polski wierzbowego krajobrazu w 1996 roku rozpoczęto Akcję Sadzenia Wierzby, która do dziś organizowana jest właśnie 21 marca.

1 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Ptaków obchodzony  1 kwietnia, ustanowiony został  w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r. Koordynatorem obchodów  jest  BirdLife International – ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest OTOP.  Polska przystąpiła do konwencji w 1932r.

Eksperci zaznaczają, że ochrona gatunków wymaga dużej  troski o ich siedliska, bez których ptaki nie będą miały gdzie zakładać gniazd, szukać pożywienia czy bezpiecznych kryjówek przed drapieżnikami.

 

1-7 kwietnia

Tydzień Czystości Wód

Aż 20 % zasobów wodnych Ziemi jest zużywane przez przemysł i wielkie przedsiębiorstwa, a ponad połowa z nich zmienia się w ścieki. Zanieczyszczenia wody są jednymi z bardziej powszechnych zagrożeń. W rezultacie, zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Od 1 do 7 kwietnia br. obchodzimy Tydzień Czystości Wód, którego  celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony naszych wód. W ciągu tych kilku dni organizowane są różnego rodzaju akcje, spotkania, konkursy, które mają zachęcić do dbania o jakość wody.

 

5 kwietnia

Dzień Leśnika i Drzewiarza

Dzień Leśnika to święto obchodzone w Polsce kilka razy w roku: 5 kwietnia, 5 maja, w pierwszą niedzielę czerwca oraz 4 października (Światowy Dzień Leśnika). Najczęściej łączone jest  z obchodami drzewiarzy. Podczas Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To świetna okazja nie tylko do zabawy, ale także do refleksji na temat znaczenia lasów w naszym życiu i docenienia zawodów, zajmujących się ochroną drzew.

Wybrała UG

 

 

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *