Tydzień na Jasnej Górze


W tym tygodniu: Śląskie obchody Światowego Dnia Turystyki, diecezjalne pielgrzymowanie maturzystów, przygotowania do odpustu Matki Bożej Różańcowej przez rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, pielgrzymki:   Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi, Prawników Polskich, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Karawaningowa i Pracodawców to najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu na Jasnej Górze.

 

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się we wtorek (28 IX) o godz.13.00 w Sali Papieskiej.

Celem Światowego Dnia Turystyki, obchodzonego rokrocznie od 1979 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazania, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje wojewódzkie obchody  w różnych, atrakcyjnie turystycznych, miejscach regionu.

W tym roku wybór Jasnej Góry wiąże się z powstaniem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – wspólnej inicjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Jakuba Chełstowskiego, marszałka Województwa Śląskiego.

Szlak już niedługo będzie uniwersalnym pod względem dostępności – dostosowanym zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami.

Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem św. Barbary w Częstochowie. W kolejnych etapach strategii rozwoju, ma on zostać rozbudowany o inne regiony, w tym m.in. sąsiednią Małopolskę, a nawet wykraczać poza granice Polski – silne tradycje paulińskie są ciągle obecne na Węgrzech, które są kolebką zakonu. Szlak poprowadzony zostanie także do Włoch, Chorwacji, czy bliżej – na Słowację.

Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi turystyki, pracowników administracji, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Podczas uroczystości zostaną wręczone Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżni osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu na teren województwa śląskiego.

Odpust Matki Bożej Różańcowej, w niedzielę (3 X) poprzedzą rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej (od 30 IX do 02 X). Będzie to czas dziękczynienia za beatyfikację patrona wspólnoty bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który „wszystko postawił na Maryję”. Tegorocznym rekolekcjonistą będzie o. Wojciech Dec, paulin, przeor i proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Łodzi.

Ogólnopolskie pielgrzymki: Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi, Prawników Polskich, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Karawaningowa odbędą się w sobotę 2 X. W niedzielę odbędzie się pielgrzymka przedsiębiorców.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.