Konkurs dziennikarski im. Joanny Bar


Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego ogłasza I edycję konkursu dziennikarskiego adresowanego do osób stawiającymi pierwsze kroki w charakterze dziennikarzy, piszących artykuły poświęcone problemom lokalnych środowisk, promujące kulturę i historię, zajmujących się wydawaniem gminnych i parafialnych biuletynów, blogerów, osób prowadzących lokalne serwisy internetowe i fora.

 

– Wierzymy, że media lokalne mają bardzo ważną rolę w opisywaniu zjawisk społecznych i kulturalnych. Chcemy wyróżnić autorów, którzy w swoich pracach pokazują aktywność społeczną, relacjonują życie kulturalne, przybliżają lokalną historię, jak również poruszają trudne tematy, podejmują interwencje w obronie mieszkańców – mówi Robert Kępa z Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej.

 

Patronem konkursu jest redaktor Joanna Bar, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Region, redaktor naczelna miesięcznika „Puls Regionu”, przed laty dziennikarka „Gazety Częstochowskiej” i „Kulisów Regionu”, animatorka licznych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, osoba przez lata zaangażowana w promocję lokalnych przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne i grupy pasjonatów z regionu częstochowskiego.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, w tym dziennikarze, blogerzy, osoby zaczynające swoją przygodę z mediami o zasięgu zarówno regionalnym, jak i lokalnym. W konkursie można składać teksty, które zostały już opublikowane, jak również te nieopublikowane. Teksty powinny dotyczyć tematyki o zasięgu lokalnym lub regionalnym z obszaru Regionu Częstochowskiego tj. miasto Częstochowa, powiat częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki.

 

Prace konkursowe powinny obejmować tekst, w tym m.in.: artykuły prasowe, reportaże, wywiady, materiały internetowe.

 

Przy ocenie przesłanych materiałów będzie brana pod uwagę ich zrozumiałość, aktualność poruszanego tematu, wartość interwencyjna, społeczna lub kulturalna. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury złożone z dziennikarzy i redaktorów. Na materiały czekamy do 31 października 2021 r. Materiały wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: kepar@interia.pl. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i statuetki. Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane z wybranych czasopismach o charakterze regionalnym.

 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje związane z konkursem znajdą Państwo na: https://www.facebook.com/FundacjaKZ

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.