Straż Miejska: Styczeń 2013 w liczbach


Straż Miejska w Częstochowie w styczniu 2013 r. podjęła łącznie 4037 interwencji. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 1176 zgłoszeń.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji przekazano do dalszej realizacji 22 sprawy. Strażnicy miejscy ujęli 24 osoby z czego 13 pod zarzutem popełnienia przestępstwa.
Mieszkańcy miasta wzywali Straż Miejską m.in.: do 464 przypadków zakłócania porządku publicznego, 207 razy do osób bezdomnych, 110 razy do interwencji związanych z porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także 202 razy do interwencji związanych z porządkiem i czystością na terenie miasta oraz 31 razy do zdarzeń o charakterze kryminalnym i innych.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w minionym miesiącu zastosowali 2779 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wystawiono 803 mandaty oraz wszczęto 22 postępowania o podejrzenie popełnienia wykroczenia.
W ramach bieżącej działalności strażnicy miejscy doprowadzili 273 osoby do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub do miejsca zamieszkania; 37 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu. Ujęto 24 osoby z czego 13 pod zarzutem popełnienia przestępstwa.
Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 101 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. W 101 zdarzeniach 79 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe zdarzenia przekazano: Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Kolei.
52 przypadki dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych, 10 zakłócania porządku publicznego, 12 zdarzeń związanych z ruchem drogowym (wypadki lub kolizje), 5 zdarzeń podejrzenia kradzieży lub niszczenia mienia, 8 zdarzeń związanych z przemocą fizyczną (bójki lub pobicia), 3 zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych i inne. Ponadto w styczniu 2013 strażnicy miejscy przeprowadzili 1473 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych (liczba ta nie jest uwzględniona w miesięcznej statystyce). 98 osób doprowadzono do ogrzewalni, przytuliska lub oddano pod opiekę rodzinie.

AK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *