Koleje Śląskie: wiceprezes odwołana


Rada Nadzorcza Spółki Koleje Śląskie odwołała Annę Patalong ze stanowiska wiceprezesa zarządu.

Decyzja została podjęta w związku ze złożonym przez Marszałka Województwa Śląskiego wnioskiem do prokuratury przeciwko byłemu zarządowi Kolei Śląskich.
Do czasu wyjaśnienia na drodze prawnej okoliczności zarządzania Kolejami Śląskimi, reprezentowanie ich przez osoby objęte wnioskiem jest nieuzasadnione i może godzić w wizerunek spółki.
Przypominamy, Anna Patalong po odwołaniu 13 grudnia 2012 roku zarządu Kolei Śląskich w związku z sytuacją kryzysową na torach zachowała swoje stanowisko, wchodząc w skład nowego zarządu.
Do czasu powołania nowej osoby, Zarząd Kolei Śląskich będzie działać dwuosobowo.

r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *