„Katyń Pamięć Narodu Polskiego, Losy ofiar z Zaolzia”


10 marca 2013 r., o godz. 18.0 w kościele NMP Częstochowskiej, przy ul. Michałowskiego 28a w Częstochowie, nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „Katyń Pamięć Narodu Polskiego, Losy ofiar z Zaolzia”.

Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana w ramach obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniach 28 kwietnia – 9 maja 2010 r. w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Następnie można ją było obejrzeć w Miejscu Pamięci II Wojny Światowej w Hrabyni oraz w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie.
W dniach 25 maja-3 czerwca 2011 r. wystawa została zaprezentowana w siedzibie Senatu RP w Warszawie. Organizatorem ekspozycji oraz innych imprez wspomnieniowych była Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.
Autorami wystawy są profesor zwyczajny Me?islav Borák pracownik naukowo-pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i mgr Marian Steffek pracownik Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w RC. Prof. Me?islav Borák, który zajmuje się problematyką Zbrodni Katyńskiej od ponad dwudziestu lat, zweryfikował nazwiska prawie 500 ofiar z terenu obecnej Republiki Czeskiej.
Zdecydowaną większość stanowią Polacy – oficerowie i policjanci, którzy urodzili się na Zaolziu lub Polacy, którzy po przyłączeniu Zaolzia do Rzeczypospolitej Polskiej w październiku 1938 r., otrzymali tutaj przydział służbowy. Z chwilą ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. zostali ewakuowani na wschód. Tutaj po napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej i byli więzieni w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. razem z innymi oficerami Wojska Polskiego i policjantami zostali skrytobójczo zamordowani i spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Leżą na wszystkich tych tragicznych miejscach polskiej pamięci narodowej.
Materiały na wystawę oprócz prof. M. Boráka udostępnili również członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska“ w RC i inni krewni ofiar, Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC oraz Zdzisław Sawicki. 7 rozdziałów tej wystawy zostało zatytułowanych: Przed wojną, Wojna, W niewoli, Zbrodnia, Ofiary zbrodni, Tyle łez oraz Pamięć narodu. Na 33 planszach formatu B 1 (100×70 cm) można obejrzeć ponad 300 fotografii dokumentujących tragiczne losy ofiar z Zaolzia.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *