HALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA – ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI I RADZIE NADZORCZEJ


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hali Sportowej Częstochowa Sp. z o.o., wprowadziło zmiany w umowie spółki oraz dokonało zmian w Radzie Nadzorczej.

W związku z Uchwałą Nr 574/XXXI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu gospodarowania wielofunkcyjną halą sportową przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie, w umowie spółki (w §7) dodano ustęp w brzmieniu: Podstawowym celem działalności Hali Sportowej Częstochowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wykonywanie zadania powierzonego przez Gminę Miasto Częstochowa polegającego na gospodarowaniu, w tym kompleksowym utrzymaniu, zarządzaniu i administrowaniu wielofunkcyjną halą sportową przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie.
Jednocześnie – w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zbigniewa Sosińskiego oraz Marcina Kozaka, powołano do składu Rady Marka Szczerbowskiego oraz Michała Zawadę.
Marek Szczerbowski jest absolwentem kierunku nauczycielskiego oraz zarządzania sportem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jako działacz studencki był organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych.
W latach 2001–2006 pracował w klubie sportowym Kolejarz 24 Katowice na stanowisku członka zarządu a następnie prezesa klubu. W 2006 roku wygrał konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie, gdzie pracuje do dziś. Wykłada również na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w kraju i za granicą. Od 2002 roku miejski radny w stolicy województwa.
Michał Zawada to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Kończy również studia na Politechnice Częstochowskiej (kierunek inżynieria środowiska). W 2010 roku rozpoczął pracę w biurze badawczo-projektowym geologii i ochrony środowiska w Częstochowie, od lipca 2011 roku pracuje w Oczyszczalni Ścieków WARTA, gdzie odpowiada za system eksploatacji.
Obaj posiadają stosowne przygotowanie do pełnienia funkcji członów rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych.

Powyższe zmiany są związane z przygotowaniem miejskiej spółki do zarządzania halą sportową przy ul. Żużlowej.
Dodajmy, że obecnie trwają jeszcze z Urzędem Marszałkowskim konsultacje dotyczące trybu przekazania operatorowi częstochowskiej hali. W interesie publicznym jest, aby halą zarządzał już gospodarz, który będzie mógł np. zawierać umowy związane z planowanymi w hali imprezami lub wynajmem pomieszczeń.
Przypomnijmy, że operator hali jest zobowiązany do zachowania celów projektu związanego z budową hali (inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych i ministerialnych) oraz osiągnięcia i monitorowania wskaźników rezultatu projektu, w tym m.in.:
– zorganizowanie – w ciągu każdego roku obowiązywania umowy – w obiekcie minimum 4 międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych;
– osiągnięcie wskaźnika dot. min. 250 tys. osób korzystających z obiektu w ciągu każdego roku obowiązywania umowy;
– zatrudnienie w ciągu każdego roku obowiązywania umowy przez cały okres trwałości projektu min. 10 osób.
Wskaźniki rezultatu i zatrudnienia należy osiągnąć do końca 2013 r. i utrzymać przez cały okres obowiązywania umowy, czyli do końca 2018 r.

r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *