Sąd Okręgowy przyznał rację radnej Monice Pohoreckiej – oświadczenie częstochowskich radnych Klub Prawo i Sprawiedliwość


Oświadczenie dotyczy oskarżenia radnej Moniki Pohoreckiej przez dyrektor MOPS w Częstochowie Małgorzatę Mruszczyk o zniesławienie. Sprawa dotyczyła kradzieży danych osobowych pracowników w MOPS i wykorzystanie ich w zafałszowaniu wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim na wniosek nr 821.

 

Wniosek dotyczył przyznania wysokich dotacji dla dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnej, gdzie z publicznych pieniędzy miały być płacone pokaźne pensje dla działaczy. Całe zadanie w ciągu roku miało pochłonąć 1 milion 150 tysięcy złotych, w tym aż 720 tysięcy złotych przeznaczono na pensje dla osób prowadzących projekt. Mimo odrzucenia zadania przez komisję weryfikującą wnioski, zostało ono wciągnięte na listę do głosowania. Potem lobbowały za nim znane postaci częstochowskiej polityki, reprezentujące rządzącą w Częstochowie koalicję SLD-PO-WdC, w tym: przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zbigniew Niesmaczny, radny SLD Dariusz Kapinos (na zdjęciu), radny WdC Andrzej Sowa, dyr. MOPS Małgorzata Mruszczyk, rzecznik MPK i MZD Maciej Hasik. I co więcej, nie kończyło się na lobbowaniu, bowiem jak się okazało, miała miejsce także kradzież danych osobowych pracowników z częstochowskich instytucji samorządowych.

Informacja o wycieku danych ujrzała światło dzienne w lutym 2021 roku. Aferę jako pierwsza ujawniła Monika Pohorecka, i ona poniosła największe konsekwencje, bowiem to na niej skupiono atak. Dziś sąd odrzucił pozew Mruszczyk i wskazał, że radna Pohorecka zachowała wszelkie standardy demokracji i prawa.

OŚWIADCZENIE RADNYCH KLUBU PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy rozpatrując zażalenie, wniesione przez pełnomocnika Dyrektorki MOPS Małgorzaty Mruszczyk, na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, postanowił zmienić podstawę prawną umorzenia postępowania. Zamiast art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. przyjął art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. tj. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.

Sąd nie tylko stwierdził, że Monika Pohorecka jest niewinna, również wskazał na prawo wolności wypowiedzi, na prawo debaty publicznej jako istotny składnik demokratycznego systemu prawnego.

Monika Pohorecka jako radna Miasta Częstochowy jak i inni radni z tytułu właśnie sprawowanego mandatu są szczególnie uprawnieni do podejmowania działań ukazujących nieprawidłowości określonych instytucji samorządu miejskiego.

Dla przejrzystości i transparentności całej sprawy, standardem powinno być zawieszenie kierownika częstochowskiej instytucji samorządowej w obowiązkach służbowych, jako osoby odpowiedzialnej za działalność tej instytucji i jej wizerunek w odbiorze społecznym.

W takiej sytuacji wręcz niedopuszczalne jest, aby kierowała instytucją miejską osoba, która nie tylko nie potrafiła zorganizować pracy, aby zapobiec kradzieży danych osobowych w kierowanej przez siebie instytucji, ale też nie podjęła wyczerpujących działań mających na celu pełne zweryfikowanie informacji o czynach przestępczych. Wobec powyższego Radna Monika Pohorecka złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1. k.k. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dyrektorka MOPS pytana przez radnych w czasie obrad sesji Rady Miasta Częstochowy o posiadaną wiedzę w sprawie kradzieży danych osobowych w MOPS, z całą stanowczością i pewnością twierdziła, że jest to jednorazowy incydent. Natomiast już wiadomo, że coraz  większa liczba poszkodowanych (ok. 120 osób) wnosi o ściganie sprawców.

Ze zdziwieniem obserwujemy bierność Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, który zachowuje się jakby nic się nie stało. W takich okoliczności radni klubu PiS na najbliższej sesji Rady Miasta złożą wniosek o zawieszenie Dyrektorki MOPS w wykonywaniu swoich obowiązków do czasu wyjaśnienia przez organy ścigania całej sprawy. Należy mieć absolutną pewność, że dane osobowe w instytucjach miejskich są należycie zabezpieczone i niewykorzystywane, w celu fałszowania głosowania budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.