Inauguracja Roku Bronisława Hubermana


 Dzisiaj,  28 stycznia w Filharmonii Częstochowskiej o godz. 19.00 inauguracja Roku Bronisława Hubermana, sławnego muzyka pochodzącego z Częstochowy. Sława jego skrzypiec dotarła daleko…

W tym roku przypadają dwie okrągłe rocznice związane z patronem Filharmonii Częstochowskiej – wybitnym skrzypkiem Bronisławem Hubermanem. 140 lat od jego urodzin i 75 od śmierci to okazja, by bliżej poznać postać Hubermana.

28 stycznia o godz. 19.00 Rok Bronisława Hubermana otworzy uroczysty koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej oraz solistów pod dyrekcją Adama Klocka. Na repertuar wieczoru złożą się dzieła Johannesa Brahmsa (przed którym młody Huberman miał okazję zagrać) i Gustava Mahlera.

Koncert otworzy ,,Uwertura akademicka op. 80” Brahmsa, napisana na okoliczność przyznania kompozytorowi tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski w 1879 roku. Usłyszymy też 3 pieśni romantyczne Mahlera oparte na tekstach ludowych z cyklu „Des Knaben Wunderhorn” w interpretacji wybitnego barytona Adama Szerszenia.

Głównym punktem wieczoru będzie ,,Koncert podwójny a-moll op. 102” Brahmsa, napisany dla dwóch muzyków – skrzypka Józefa Joachima (nauczyciela Bronisława Hubermana) oraz wiolonczelisty Roberta Hausmana. To ostatni utwór symfoniczny tego kompozytora – przez ostatnie 10 lat życia skupił się na komponowaniu muzyki kameralnej. Koncerty instrumentalne Brahmsa mają zdecydowanie symfoniczny charakter – niespotykanie rozbudowane partie orkiestrowe czasem niemal dominują nad instrumentami solowymi. Podobnie jak inne dzieła symfoniczne Brahmsa, także i ,,Koncert podwójny a-moll” mocno tkwi w niemieckiej tradycji Bacha i Beethovena, w którą Brahms wplata ludowość. W Filharmonii Częstochowskiej utwór zabrzmi w wykonaniu koncertmistrza Tomasza Kulisiewicza oraz wiolonczelistki Zofii Kulisiewicz.

Bilety – 45 zł (normalny), 38 zł (ulgowy), 20 zł (UTW) – są do nabycia w kasie Filharmonii oraz na stronie internetowej Filharmonii Częstochowskiej. 

Huberman – jeden z najwybitniejszych skrzypków XX wieku –  urodził się w grudniu 1882 roku w Częstochowie. Od najmłodszych lat uważany był za wirtuoza swojego instrumentu. Przed Brahmsem wystąpił już jako 14-latek. Wykonane przez Stradivariusa skrzypce otrzymał od swojego protektora Jana hr. Zamoyskiego.  Huberman był profesorem wiedeńskiej Akademii Muzycznej, a także założycielem orkiestry symfonicznej w Tel Awiwie. Pozostawił swój ślad nie tylko w świecie muzycznym, ale i na niwie społeczno-politycznej. Podczas II wojny światowej prowadził intensywną działalność charytatywną, niosąc pomoc ofiarom nazistowskich prześladowań. Był też gorącym orędownikiem idei zjednoczonej Europy. Zmarł w 1947 r.

Bardzo obszerny artykuł o postaci Hubermana można przeczytać na stronie Cyfrowego Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech ,,Porta Polonica”. O geniuszu skrzypiec z Częstochowy pisze też choćby związany z Muzeum Historii Żydów Polskich portal ,,Wirtualny Sztetl”. 

Filharmonia Częstochowska, na mocy uchwały Rada Miasta, nosi imię Bronisława Hubermana od 2012 roku. Jesienią 2016 przy gmachu przy ul. Wilsona odsłonięto upamiętniającą Hubermana rzeźbę autorstwa Anny Huberman Lazovsky, mieszkającej w Izraelu artystki spokrewnionej z wybitnym częstochowianinem. Filharmonia Częstochowska jest też miejscem Międzynarodowego Festiwalu Wiolinistycznego, któremu patronuje postać Hubermana. Na festiwalowej scenie oklaskiwani byli już tak uznani skrzypkowie jak Joshua Bell, Shlomo Mintz, Roby Lakatos, Mariusz Patyra, Ilya Konovalov, wiolonczeliści Mischa Maiski czy obecny dyrektor Filharmonii Adam Klocek. Wśród publiczności zasiadali m.in. Honorowy Obywatel Częstochowy Zygmunt Rolat czy rabin Michael Schudrich. Kolejna edycja wydarzenia wypadała jesienią 2021 roku – nie udało jej się jednak zorganizować, m.in. z powodu trudności wynikłych z pandemii. Tym razem festiwal został więc zastąpiony przez cykl koncertów gwiazd wiolinistyki pod hasłem ,,Wielcy Skrzypkowie – Dziedzictwo Hubermana”.

A kolejne wiolinistyczne emocje w gmachu Filharmonii… już niebawem.

obok: afisz inauguracji Roku Bronisława Hubermana (autor projektu: Dariusz Madejski)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.