Rozbudzanie miłości do przyrody


XVII Konkurs Dendrologiczny ph. „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka

W grudniu 2016 roku w IX LO im. C. K. Norwida uroczyście podsumowano XVII Konkurs Dendrologiczny ph. „Znam drzewa i krzewy” im. Prof. Janusza Hereźniaka. Przedsięwzięcie, zainicjowane przez znanego biologa prof. Janusza Hereźniaka organizują dendrolodzy z Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego przy Uniwersytecie, Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie i Muzeum w Częstochowie. – Konkurs ten ma na celu wzbudzić zainteresowanie oraz pogłębić wiedzę teoretyczną i umiejętności praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów wśród młodzieży szkolnej – mówi wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie Maria Jasińska.
Konkurs – jak co roku – przebiegł w dwóch etapach. W pisemnym uczniowie musieli wykazać się wiedza z zakresu: morfologii, geografii i ekologii roślin oraz ochrony drzew i krzewów. Drugi etap, praktyczny, stawiał przed uczestnikami konkursu zadanie rozpoznania i napisania – możliwie pełnej nazwy 26 wskazanych okazów drzew lub krzewów, występujących w pobliżu IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie. Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 uczniów, w tym: z gimnazjów (Grupa A) – 5 uczniów (tj. 4 z Gimnazjum w Kłobucka i 1 z Gimnazjum nr 5 w Częstochowie) oraz 15 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (Grupa B). Reprezentowali oni IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie – 6 uczniów, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie – 5 uczniów oraz II LO im. R. Traugutta w Częstochowie – 4 uczniów.
Ich wiedzę oceniło Jury: prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Jeremi Kołodziejek (przewodniczący) oraz dr Anna Bomanowska, dr Andrzej Grzyl oraz mgr Maria Kurzac – wszyscy z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Komitet Organizacyjny Konkursu składał się z: członków Prezydium Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie: wiceprezes Zarządu mgr Maria Jasińska i członek Prezydium mgr Stanisława Gruszczyńska oraz pedagogów Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie: m.in. mgr Barbara Wcześniak – opiekunka szkolnego koła LOP i organizatorka pisemnego etapu konkursu. Muzeum Częstochowskie reprezentowali: dyrektor Janusz Jadczyk, kierownikiem Działu Przyrodniczego Ewa Kaczmarzyk, Elżbietą Janik.

LAUREACI KONKURSU
Gimnazja
Nagrody indywidualne

1 nagroda; Wiktoria Pytel-Baran (Kłobuck)
2. nagroda: Sandra Makles (Kłobuck)
3 nagroda (ex aequo) Helena Kotlicka. (G 5 w Częstochowie) i Dominika Tokarz (Kłobuck)
Wyróżnienia: Natalia Walicka (Kłobuck)

Szkoły ponadgimnazjalne, w tym licea:
Nagrody indywidualne:
I nagroda: Anita Ptak (II LO im. R. Traugutta w Częstochowie)
II nagroda: Kinga Tukaj (II LO im. R. Traugutta w Częstochowie)
III nagroda (ex aequo): Weronika Pieczewska (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie) i Aleksandra Sygoda (II LO im. R. Traugutta w Częstochowie)

Wyróżnienia:
Nina Sroka (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), Emilia Olejnik (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), Helena Bogus (IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie), Greta Głowienkowska(IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie)

Nagrody zespołowe
Główną, Przechodnią Nagrodę Zespołową Konkursu – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy – zdobył 3-osobowy zespół uczniów z II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, przygotowany przez Romana Biłosa, Jarosława Skrzypczyka i Donatę Leszczyłowską.
II Nagrodę Zespołową Konkursu otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Kłobucku, przygotowani przez Panią mgr Izabelę Śledzionę.
III Nagrodę Zespołową Konkursu otrzymali uczniowie z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, przygotowani przez Barbarę Wcześniak oraz Barbarę Kieszczyńską.
Nagrody i wyróżnienia w konkursie – w postaci książek o tematyce przyrodniczo-historycznej dotyczącej ziemi częstochowskiej – zostały ufundowane przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Muzeum w Częstochowie, Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „PRZYTULIA” w Kamienicy Polskiej (Justyna Walenta).

Materiał ukazał na stronie: “Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *